Trår til med private midler for å berge tilbud: – Sulis har penger til å oppgradere