Fristen for søknadene til Norges forskningsråd er gått ut, og Nordlandsforskning har aldri søkt om så store summer før. Tilslagsprosenten ligger stort sett rundt 40, og instituttet kan ha forhåpninger om å få prosjekter til et sted mellom 10 og 15 millioner kroner, mener direktør Karstein Bye i Nordlandsforskning.

Statistikken fra fjoråret viser at Nordlandsforskning fikk rundt 8 millioner kroner fra Forskningsrådet. Samlet i Nordland la rådet igjen 20,6 millioner kroner. Det utgjør 0,51 prosent av forskningsrådets samlede tildeling.

– Nordland ligger altså fortsatt lavt, sier Bye. Utenom Nordlandsforskning fikk de tre høgskolene den andre store potten i Nordland – 7,4 millioner kroner totalt.

Internasjonalt.

Av Nordlandsforsknings samlede inntekter utgjør statlige midler 65 prosent. I tillegg kommer regionale oppdragsgivere, næringsliv, organisasjoner og utenlandske prosjekter. Av en omsetning på 27,6 millioner kroner, er 2,4 millioner grunnbevilgning fra Norges forskningsråd.

– Resten er altså prosjekter vi må konkurrere om, og konkurransen om midlene blir stadig hardere. Det gjelder på mange plan – vi må vise til høyere kompetanse for i det hele tatt å komme i betraktning, de økonomiske vilkårene blir strammere, vi må dokumentere nærhet til næringslivet og vi må ha et internasjonalt perspektiv i prosjektsøknadene, sier Bye.

Grunnbevilgning.

Han legger til at størrelsen på den statlige grunnbevilgningen ikke følger med de økte kravene.

– Den ligger jevnt på rundt ti prosent. Disse pengene bruker vi til kompetanseutviklingen, som i hovedsak vil si bidrag til doktorgrader, og til søknadsskriving. Stadig mer tid og ressurser går til det. Både vi og andre institutter reagerer på at prosjekter på 200.000 kroner eller mer nå som en fast regel skal lyses ut offentlig. Det betyr mye ekstra søknadsskriving. Tidligere kunne prosjekter på den størrelsen tildeles direkte, sier Bye.

Forskningsrådet har fått regionkontakt i Nordland, og Bye mener at det vil gjøre det lettere å posisjonere seg i forhold til prosjekter.

– Vi vil nok ikke få lettere tilgang i rådet, men vi vil være bedre oppdatert på hvilke muligheter vi har, sier han.