– Stormen lever i hvert fall opp til navnet sitt

Verken Bodøs ordfører Ida Pinnerød eller rådmann Rolf Kåre Jensen ønsker å gå inn i saken om uroen i konserthuset Stormen, selv om de er i ledelsen for det kommunale selskapet Stormen.  

DEL

Bakgrunnen er at det den siste uken har bitt kjent at det er dype konflikter mellom ledelse og ansatte i konserthuset Stormen. Det handler om dårlig psykososialt arbeidsmiljø som følge av påståtte bakvaskelser, mistillit, hersketeknikker og andre kritikkverdige forhold.

– Jeg har full tillit til at styret og ledelsen i Stormen håndterer dette, sier ordfører Ida Pinnerød.

– Men kan de egentlig behandle det som i realiteten er mistillit mot seg selv på en skikkelig måte? Må ikke da ledelsen for eierskapet av Stormen på banen?

– Styret er styre for Stormen og jeg har som sagt full tillit til at de håndterer dette, svarer ordfører Ida Pinnerød.

Kjenner til alt

– Ja, Stormen lever i hvert fall opp til navnet sitt, er det første rådmann Rolf Kåre Jensen sier når AN ber han kommentere arbeidsmiljøsaken i konserthuset Stormen.

– Ledelsen i Bodø kommune har en god dialog med både administrasjon og styreleder i denne saken, vi er kjent med hva de foretar seg, den prosessen som foregår, og har stor tillit til at de rydder opp. Vi er godt kjent med at det nå settes i gang arbeidsmiljøundersøkelse og gjøres andre tiltak, og som eiere av Stormen er vi både engasjert i saken og trygge på den jobben som gjøres, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.

Bekrefter prosessen

Styreleder for Stormen konserthus, Ida Haugnes Gaustad, er den som kommenterer saken på vegne av Stormen-ledelsen, men hun vil ikke si så mye.

– Jeg kan bekrefte at det har vært møter mellom ledelse og ansatte og at det deretter er igangsatt en ekstern arbeidsmiljøundersøkelse i konserthuset. Resultatet av undersøkelsen vil selvfølgelig bli fulgt opp, sier Ida Haugnes Gaustad, og vil ikke si noe mer før denne er gjennomført.

Følger nøye med

Det er gitt varslinger både til arbeidstakerorganisasjoner og kommunen og det er arbeidstakerorganisasjonen Delta som har forlangt den eksterne arbeidsmiljøundersøkelsen. Der skal absolutt alle ansatte i Stormen, fra toppledelse til folk i små deltidsstillinger, være med.

Ordfører og rådmann representerer eieren av Stormen, altså Bodø kommune. Eieren er normalt ikke inne i daglig ledelse, for eierstyring skjer gjennom generalforsamling.

– Dog har vi god kontakt, også i denne saken, sier rådmannen.


Artikkeltags