Narvik kommune er ilagt foretaksstraff på 40.000 kroner.

– Beløpets størrelse spiller ingen rolle. Det som er viktig er at vi er blitt hørt når vi har ment at skolen har brutt loven fordi det ikke ble iverksatt tiltak mot mobbingen av Stian tidligere, sier foreldrene til Fremover.

Stian sier at det kjennes godt med det utfallet saken har fått.

Tungt, men nødvendig

Begge hans foreldre er lærere i Narvik kommune, og de erkjenner at det har vært tungt å måtte anmelde sin egen arbeidsgiver.

– Men vi hadde ikke noe annet valg, mener de.

Stian er i dag i jobb, men sier at han helst skulle gått på skole slik som hans jevnaldrende.

LES OGSÅ: Politijurist mener skolen reagerte for seint

Her er historien slik de framstiller den:

– I mai 2012 anmeldte vi rektor ved Framnes ungdomsskole, kommunalsjef og rådmannen i Narvik kommune.

– To år tidligere, før jul i 8. klasse, startet mobbingen som er årsaken til det hele. Rektor var ikke enig med oss i at Stian ble mobbet, han kalte det en elevkonflikt, og mente vi måtte se på det som en «herding» av Stian for voksenlivet, og en viktig og god trening med tanke på de utfordringene han vil møte senere i livet.

Brøt loven

– Vi var sterkt uenig med rektor, og mente at han ikke håndterte det vi anså som en klar mobbesak, slik han skulle gjort.

– Fra mobbingen startet tok det 16 måneder før rektor gjorde enkeltvedtak i saken, noe som ifølge opplæringsloven skal gjøres umiddelbart. Det tok 9–10 måneder før skolen kontaktet mobberens foreldre og fortalte om mobbingen, forteller de.

– Etter over et år med kamp mot rektor og hans holdninger ble fylkesmannen koblet inn. Det tok videre et helt år til, før rektor bøyde av og innrømte at Stian var blitt mobbet.

Delte klassen

– Da det etter hvert ble helt tydelig at Narvik kommune ikke klarte å gi Stian et forsvarlig skoletilbud, bestemte Fylkesmannen i mai i niende klasse at de to klassene skulle tredeles i tiende det påfølgende skoleår. Det var den eneste løsningen som kunne gi både Stian og de andre elevene et forsvarlig skoletilbud, hevder de.

– Vi ønsket at medelever og deres foreldre skulle bli informert om den sanne bakgrunnen for tredelingen, nemlig de lovbrudd som hadde blitt begått mot Stian. Vi håpet at dette ville gjøre at motstanden mot tredelingen ikke skulle bli så stor. Dette nektet Narvik kommune å gjøre.

– Det resulterte i at Stian den påfølgende sommeren fikk flere negative tilbakemeldinger fra medelever, både muntlig, på Facebook og via sms, og som anklaget han for tredelingen og mente det var hans skyld. Dette medførte at han ikke klarte å begynne på skolen i tiende klasse.

– Stian har dermed gått glipp av 1,5 år av ungdomsskolen som følge av saken.

I den samme perioden bestemte Fylkesmannen seg for å gjennomføre et tilsyn mot Narvik kommune i saken.

– Tilsynet ble avsluttet høsten 2013 og konkluderte med at Narvik kommune hadde begått lovbrudd mot Stian.

– Alvorligheten i saken gjorde at fylkesmannen selv, Hill-Marta Solberg, kom til Narvik for å informere skoleledelsen om lovbruddene.

Arroganse

– Vi er i tillegg informert om at kommunens skoleledere og skolens lærere er kurset av Fylkesmannen som følge av saken. Dette for å unngå at slike lovbrudd skal skje igjen.

– Vi er svært glade for at slik kursing nå er gjennomført. Vi unner ingen å gå gjennom det Stian har gjort, sier foreldrene.

Deres oppfatning er at skolen og Narvik kommune har trenert saken.

– Det har på alle måter vært Davids kamp mot Goliat. Fra skolen og Narvik kommune har vi møtt en arroganse, kunnskapsløshet og hersketeknikker som vi ikke trodde var mulig.

– Blant annet har kommunen ved flere anledninger meldt oss til barnevernet. Men vi opplevde barnevernet som svært ryddig og profesjonelt, og alle sakene ble henlagt etter kort tid. Det var derfor skremmende at kommuneadvokaten ved ett av tilfellene ringte barnevernet for å forsøke å få omgjort vedtak om henleggelse, sier de.

– Etter flere tunge år for Stian er det nå godt å kunne konstatere at både Fylkesmannen og politiet har konkludert med at Narvik kommune har begått lovbrudd mot han. Det viktig for oss å formidle at vi ikke klandrer noen av Stians tidligere medelever eller deres foreldre.

LES OGSÅ: Politijurist mener skolen reagerte for seint

–Kunne vært stoppet

– Vi ser også at det kan ha vært vanskelig å være lærer når ledelsen svikter.

– Det fulle ansvaret for det hele ligger hos de ansvarlige, nemlig rektor og Narvik kommune. De hadde hele tiden alle muligheter til å stoppe det hele før det gikk så langt som det gjorde.

– Det at de valgte å ikke gjøre det, er årsaken til foretaksstraffen.

Det lyktes ikke Fremover å få kommentar fra kommuneadvokaten fredag.

– Beklager

Narvik kommune vil godta foretaksstraffen og beklager samtidig den påkjenningen som saken har hatt for eleven.

Det heter det i en pressemelding signert ordfører Tore Nysæter.

Det opplyses at kommunen har iverksatt en rekke tiltak for å sikre at elevenes har det godt på skolen.

– Narvik kommune vil ta lærdom av saken og har hatt gjennomgang av skoleeiers system og rutiner, skriver ordføreren blant annet.

LES OGSÅ: Politijurist mener skolen reagerte for seint