Skuffede, engasjerte og ikke minst nysgjerrige ansatte på Indre Saltens største industriarbeidsplass fikk onsdag den beskjeden de hadde ventet seg. Høy kraftpris har sin pris også på arbeidsmarkedet og akkurat nå er det mer lønnsomt å selge kraft enn å gjøre den jobben de er satt til å gjøre i prosessindustrien.

– I denne perioden vil vi benytte anledningen til å gjøre vedlikehold vi ellers ikke har hatt anledning til. Vi vil også tilpasse oss kundene og vil oppfylle våre forpliktelser. I tillegg vil ingen ansatte bli permittert, sa verksdirektør Hilde Rolandsen etter allmøtet.

Derimot ser det dystert ut for dem som er tilsatt på kontrakt på Elkem Salten. Verksdirektøren vil ikke si noe eksakt antall og hvor mange som blir berørt av dette, men antyder at mellom fem og sju personer er engasjert på kontrakt ved verket til enhver tid.

Kilder innenfor portene mer enn antyder at så mange som 30 personer ansatt ved Elkem Salten ser seg om etter andre jobber og er til dels aktive jobbsøkere på grunn av all usikkerheten.

– Dette er noe vi er klar over. I slike situasjoner vil det alltid være slik at andre arbeidsgivere er mer attraktive og at kompetanse kan forsvinne. derfor blir det en stor utfordring for oss å motivere disse til å fortsette. Dialog med nøkkelpersoner vil være et prioritert område framover, sier Rolandsen.

I mars 2007 skal Elkem sentralt ta stilling til situasjonen ved Valljord opp til ny vurdering.

Les mer i morgendagens papirutgave.