– Raskt stigende elver og bekker har ført til at det renner vann over hele vegnettet i Lom og Skjåk. RV 15 samt fylkesvegene i de to kommunene er nå stengte, opplyser Asbjørn Stensrud, drifts- og vedlikeholdssjef i Statens vegvesen til GD.

Han opplyser videre at Marlo bru ved Fv 383 har fått skader i en av brupilarene, og at brua nå er stengt. Eksperter er tiltak for å se på brua.

– Det er store vannmasser som nå flommer over vegene. Skaden Marlo bru er foreløpig den eneste ødeleggelse vi har registrert, opplyser Stensrud.

Flere veier stengt

– Hvilke veger er stengte?

– I tillegg til RV 15 gjennom Lom og Skjåk er Fv 467 mot Bøverdalen stengt. Fv 485 ved Nordberg er stengt, det er også Fv 55 mot Sogn.

Stensrud sier til GD at situasjonen er såpass alvorlig med enorme vannmasser, så Statens vegvesen har valgt å sette krisestab.

Hus evakuert

Et hus på Nordberg med fire personer er evakuert søndag morgen.

Etter fem timers redningsarbeid hadde brannvesenet lyktes med å bringe beboerne i huset i sikkerhet. Ingen er skadd, opplyser operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til NTB.

– Nå meldes det fra stedet at alle beboerne, alt mannskap og alt utstyr er på trygg grunn og at brannvesenet starter opprydning på stedet. Det ser ut til at dette ble løst på en veldig god måte, sier operasjonslederen.

Redningsaksjonen som pågikk i flere timer natt til søndag, lyktes ved at brannfolkene spente en vaier mellom vinsjen på en brannbil og et tre på hussiden og så tok seg over med båt som ble ført langs vaieren.