Starter bygging av Tjernfjell-tunnel neste år

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

- Jeg ble paff, rett og slett.

Slik beskriver ordfører Finn Obert Bentsen (Ap) i Saltdal hvordan han opplevde at regjeringen har bevilget 50 millioner kroner til oppstart av tunnel gjennom Tjernfjellet.

- Dette er mer enn jeg har turt å håpe på. Det har vært jobbet godt fra mange hold i denne saken, og jeg er veldig, veldig glad for at vi nå kommer i mål, sier Bentsen.

Nye EU-regler

Regjeringen presenterte onsdag tiltakene for å kompensere for de nye EU-reglene for differensiert arbeidsgiveravgift.

For Nordland er den desidert største gladmeldingen at regjeringen bevilger 50 millioner kroner til tunnel gjennom Tjernfjellet.

Det omdiskuterte fjellpartiet i Saltdal får nå midler og grønt lys for anleggsstart allerede i 2015.

Les også: Fornøyd med Tjernfjell-midler

- Pengene som nå fordeles kommer i tillegg til de pengene som er fordelt gjennom Nasjonal transportplan. Det vi har gjort er å se på hvilke prosjekter som kan flyttes fram og gjennomføres raskere, sier Odd Henriksen, stortingsrepresentant for Høyre.

Koster 400 millioner

Mens regjeringen hadde nasjonal pressekonferanse i Oslo, var Henriksen på plass i Bodø for å presantere tallene.

- Midlene til Tjernfjell går til planlegging av prosjektet og vi har som mål at anleggsstart blir i slutten av 2015, sier Henriksen.

Totalt er en tunnel gjennom Tjernfjellet beregnet til 400 millioner kroner. Fra før er det satt av 50 millioner DA-kroner til prosjektet.

Fjellmassene som hentes ut fra Tjernfjellet er fra før tenkt som fyllmasse på E6 mellom Borkamo og Sørelva og at denne veistrekningen skal utbedres parallelt med tunnelbyggingen.

Hjertet i halsen

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) sa på en pressekonferanse onsdag at han selv har erfart at man sitter med hjertet i halsen når man kjører over denne veistrekningen der du har fjellveggen på den ene siden og et stup på den andre.

Se video i vinduet over da ministeren besøkte Tjernfjellet i sommer.

Ingelin Noresjø, prosjektleder for samferdsel, i Salten regionråd var glad for meldingen som kom fra regjeringen.

- Jeg var klar over at det ville komme midler, men spenningen var til hvilke prosjekter, sier hun.

Konsekvenser

EU presenterte i fjor nye begrensninger for regional støtte.

- Dette får konsekvenser for oss og alle andre land i EU-området, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) på pressekonferansen.

Han understreket at både denne og den forrige regjeringen er uenige i de nye begrensningene, men gir uttrykk for glede for at Bodø og Tromsø fortsatt er inne i ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift.

- Det var ingen selvfølge, sa Sanner.

405 millioner tilbakeføres

De største endringene i den regionale støtten er at sektorene transport, energi og finans ikke lenger kan motta regional støtte i form av redusert arbeidsgiveravgift.

- Disse sektorunntakene gir 405 millioner kroner i ekstra innbetalinger. De skal nå tilbakeføres, sa Jan Tore Sanner.

Han påpekte at Nord-Norge i mange sammenhenger blir sett på som den nye vekstmotoren i Norge.

- Derfor er det ekstra viktig at vi legger til rette for den verdiskapningen som skal skje i denne landsdelen, sa Sanner.

Var ikke prioritert i NTP

Ketil Solvik-Olsen la vekt på at de midlene som regjeringen nå skyter inn i infrastruktur i Nord-Norge må komme i tillegg til det som allerede er vedtatt gjennomført.

Tjernfjellet er ett av veiprosjektene som ikke har vært inne i Nasjonal Transportplan for de kommende fire år. Det ble slått fast av Solvik Olsen i februar.

Nå kommer den rett inn, med oppstart allerede til neste år.

Her er regjeringens liste som ble presentert onsdag:

NORDLAND:

Rv 77 Tjernfjellet:

Prosjektet ligger i Saltdal kommune i Nordland, og omfatter bygging av om lag 4 km lang tunnel. Det foreslås bevilget 50 millioner kroner i 2015.

Ofotbanen:

Bevilgningen i 2014, 20 millioner kroner, vil gå til en rekke mindre tiltak som vil gjøre banen mer robust mot tekniske feil og klimapåvirkninger. Det er også regnet med tiltak på Narvik godsterminal og verkstedområdet etter ønske fra togselskaper og terminaloperatører. Det foreslås bevilget 20 millioner kroner i 2014 og 10,5 millioner kroner i 2015.

Nordlandsbanen:

For 2014 er det bevilget 24 millioner kroner til investeringer og for 2015 legges det opp til å bevilge ytterligere 10 millioner kroner. Bevilgningene skal brukes til å forlenge kryssingssporet ved Oteråga fra 290 til 600 meter som ligger 24 km øst for Bodø. I prosjektet inngår også bygging av plattform for å betjene reisende som er tilknyttet forsvarsanlegget på Reitan. Det foreslås bevilget 24 millioner kroner i 2014 og 10 millioner kroner i 2015.

LES OGSÅ: NÅ SKAL SALTEN VIRKELIG GÅ PÅ SKINNER!

Bruer:

E6 Midtengbekken bru: 10 millioner kroner

E6 Finneidstraumen bru: 35 millioner kroner

E6 Medbyelv bru: 30 millioener

TROMS:

Tunnel over E6 Kvænangsfjellet, Troms

Det foreslås bevilget 50 millioner kroner i 2015. Midlene går til planlegging med mulighet for anleggsstart hvis planleggingsarbeidet går knirkefritt i 2015.

Bruer/Flaskehalser:

E6 Skogstad bru: 20 millioner kroner

E6 Numedal bru: 30 millioner kroner

E6 Rakenesura: 30 millioner kroner

Finnmark

Polarbase – Hammerfest kommune

Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping av farleden ned til -17 meter ved å fjerne en fjellrygg som stikker ut i dagens led. Breddeutvidelsen medfører også at kursendring i strøm unngås. Hensikten med tiltaket er å redusere ulykkesrisikoen og å bedre regulariteten for større skip og rigger til Polarbase, som er utpekt som forsyningsbase for petroleumsaktiviteten i Barentshavet.Det foreslås bevilget 10 millioner kroner i 2014 og 38 millioner kroner i 2015.

Leirpollen – Tana kommune

Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping av farleden inn til Leirpollen ned til -9 meter, basert på fartøy med dypgående på 6,8 til 7,4 meter og maksimal båtlengde 127 meter. Det foreslås bevilget 20 millioner kroner i 2015.

Bruer/Flaskehalser

Rv 94 Fallejohka bru: 20 millioner kroner

Rv 94 Skuggelv bru: 20 millioner kroner

E6 Nyelv bru: 5 millioner kroner

Mer asfalt

Det foreslås bevilget 70 millioner kroner til dekkelegging på riks- og fylkesveger i 2014. Statens vegvesen vurderer hvor behovet er størst. Det vil i hovedsak være mulighetene til å omsette midler i gjeldende kontrakter som blir styrende for hvor det kan legges asfalt i 2014. For 2015 er det satt av 17 millioner kroner til asfaltlegging på riks- og fylkesvegnettet.

Artikkeltags