Trenger mer plass til laks

Søknad? Marine Harvest vil ha mer plass til stamfisken i Movik, samt at de ønsker å legge ut en  foringsflåte.

Søknad? Marine Harvest vil ha mer plass til stamfisken i Movik, samt at de ønsker å legge ut en foringsflåte.

DEL

Marine Harvest trenger mer plass i Movik.

Selskapet har derfor søkt Nordland fylkeskommune om en arealendring for akvakulturanlegget i Movik, som ligger ytterst i Sagfjorden. Dette er et anlegg for stamfisk.

Endringen selskapet ønsker, gjelder også utsetting av en foringsflåte.

Fylkeskommunen har nå sendt søknaden videre til Sørfold kommune for behandling.

Fylkeskommunen har bedt om at denne saken blir behandlet raskt med henblikk på om søknaden kolliderer med arealplanen for området. Deretter bli saken lagt ut til offentlig ettersyn, fram til 1. desember. Sørfold har totalt 12 uker på seg.

Søknaden fra Marine Harvest er også sendt til Fylkesmannen i Nordland, Mattilsynet, Kystverket, Fiskeridirektoratet Nordland og noen flere.

Sluttbehandling og et endelig enkeltvedtak, er det Nordland fylkeskommune som tar seg av.

Artikkeltags