Fylkestinget vil prioritere vindmøller på Helligvær – tross sterk, lokal motvilje.

Planene om en vindmøllepark på Helligvær er omstridt.

Det har vært sterke protester lokalt, og i juni sa et klart flertall i plankomiteen i Bodø kommune nei til planene.

Også Miljødirektoratet og fylkesmannen i Nordland har advart mot konsekvensene, særlig i form av støy.

Konsekvens

Likevel gikk i går et flertall i fylkestinget inn for å gjøre Helligvær til et av to topprioriterte vindkraftprosjekter i Nordland.

Helligvær blir dermed plassert i kategori 1, med minst antatt konsekvenser for miljø – og samfunnsinteresser.

Flertallet – bestående av posisjonen i fylkestinget – mener eventuelle problemer med støy, sammen med andre problemer, vil få en grundig vurdering i de konsekvensutredninger som vil følge en konsesjonsprosess.

De så derfor ikke behovet for å si nei allerede nå.

Støy

Det er særlig problemene med støy som plager opposisjonen. Problemer som er svært lite utredet.

Det er vel og bra med vindmøller og mer fornybar energi, sa saksordfører Ronny Olsen fra Frp i debatten, men det er en fordel at det også kan bo folk på Helligvær i årene framover.

Frp fikk kun et mindretall på 17 til å stemme for sitt forslag om å ta Helligvær ut av prioriteringsplanen.

Mens Rødt fikk to stemmer for et eget forslag.