- Dette er en klokke på to tonn, så den vil det ta litt tid å få helt på plass. Men resten av de 50 klokkene det nye klokkespillet i domkirken omfatter vil nok være langt enklere å montere, sier kirkeverge Jan Stavrum, mens han følger spent med på mens dyktige klokkespillbyggere får den store klokken opp i tårnet.

Prosjekt klokkespill ble først lansert i 1996, men etter flere år på is ble det gjenopptatt.

- Nå er klokkespillet ferdigfinansiert, og 2. desember håper vi at det er klart til å bli innviet, sier Stavrum.