Snart kan du bygge dette uten å søke

Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

- Dette er en gladmelding til alle som har tenkt å bygge, sier stortingsrepresentant Øyvind Korsberg FrP til Nordlys.

- Dette er starten på det forenklingsarbeidet regjeringen har lovet skal prege de neste fire årene, sier stortingsrepresentant Øyvind Korsberg.

Han sier det skal bli enklere, hurtigere og billigere å bygge.

- Jeg forventer at dette bidrar til at boligbyggingen, som nå har stoppet opp, er økende igjen til neste år på denne tiden.

Korsberg sier dette ikke bare skal få betydning for boligbyggingen i pressede byer som Tromsø. Men også for byggingen i distriktene, hvor boligens verdi i dag ofte er mindre enn de faktiske kostnadene, når huset står ferdig.

Lyd- og støyisolering

Det er flere områder av plan- og bygningsloven regjeringen vil se på.

Noen av endringene håper en skal være på plass i løpet av året. Det dreier seg for eksempel om arealkrevende pålegg som ligger i byggeteknisk forskrift. En skal vurdere nødvendigheten av dagens krav til snusirkel for rullestol på 1,5 meter i nye leiligheter, når den i Sverige er 1,3.

En vil også vurdere kravene til lyd- og støyisolering, kravene til utforming av uteområdet og kravene til stigning ved atkomst.

Garasje og småbygg uten søknad

Myndighetene vil etter hvert også vurdere å fjerne søknadsfrist på flere tiltak - og gjøre det enklere å bygge små nybygg.

Det betyr at en kan bygge garasje og små tilbygg uten å søke så lenge bygget er i tråd med planverket.

- Dette betyr ikke at en kan bygge i vilden sky. En må forholde seg til planverket. Men i dag går 20 prosent av kommunenes saksbehandling til behandling av slike små nybygg. Ved å frigjøre denne kapasiteten vil saksbehandlingstiden kunne gå ned på andre type søknader, sier Korsberg.

Kortere behandlingstid Redusert saksbehandlingstid er også et sentralt element. Regjeringen skal ha en gjennomgang av tidsfristene i plan- og byggeprosesser. Blant annet vurderes det å korte ned hovedregelen for kommunens frist for saksbehandling fra 12 uker til tre uker.

Man vil også vurdere å samordne statlige innsigelser der fylkesmannen i hvert fylke får ansvar for å samordne alle innsigelser på vegne av statlige myndigheter.

Artikkeltags