Slipper ikke unna uten protester

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

I dag møter ikke Eivind Undrum Jacobsen (Ap) i by- styret. Han har søkt seg fritatt fra all verv. Men hans svigerfar, Halvdan Sivertsen, fikk ikke fritak etter valget i 1987.

DEL

Da Eivind Undrum Jacobsen (Ap) ble ansatt som ny redaktør i Bodø NU, ba han seg øyeblikkelig fritatt fra alle politiske verv. Undrum Jacobsen møtte heller ikke i det forrige formannskapsmøtet.

Valgnemnda behandler søknad om fritak i dag.

Mange verv. Ved siden av å være leder i Bodø Ap, har Undrum Jacobsen en lang rekke politiske verv i Bodø kommune. Etter anbefaling fra formannskapet, har han søkt valgnemnda om fritak fra samtlige.

Men det er slett ikke automatikk i fritak fra vervet som valget bystyrerepresentant, mener RVs Brigt Kristensen. Han viser til at bystyret tidligere har behandlet loven restriktivt, og blant annet fikk ikke Halvdan Sivertsen fritak da han ble valgt inn i Bodø bystyre for SV i 1987, og skulle møte i bystyret i 1988.

Løsningen ble den gang at vararepresentanten møtte fast.

Ikke grunnlag. Brigt Kristensen mener at det må være helt klart at det ikke gir grunnlag for fritak fra vervet som medlem i bystyret etter kommuneloven fordi en har fått ny jobb, så lenge dette ikke er en administrativ toppstilling i kommunen. Vervet som medlem av folkevalgte organ er en borgerplikt, som Undrum Jacobsen også har sagt ja til da han stilte til valg for knappe tre år siden. "Uforholdsmessig vanskelighet eller belastning ved å skjøtte vervet" er kravet for å få fritak. En redaktørstilling er i seg selv ikke så belastende at den kommer i en særstilling i forhold til retter og plikter i samfunnet, mener Brigt Kristensen.

En annen sak er at det kan være saklige grunner for fritak fra noen av de vervene bystyret har gitt Undrum Jacobsen i egenskap av bystyremedlem.

Skjønn. Lederen i valgnemnda, Øivind Mathisen (Ap) er imidlertid av en annen mening.

– Jeg skal ikke forskuttere valgnemndas behandling i dag. Men det er klart det er mulig å få fritak, blant annet hvis det oppleves som særdeles vanskelig å kombinere yrke med politiske verv. Det er det Eivind Undrum Jacobsen føler i denne saken. Samtidig vil det jo alltid være en skjønnsmessig vurdering i denne typen saker, sier Øivind Mathisen.

Det valgnemnda i dag skal ta tilling til, er fritak fra verv knyttet til funksjonen medlem i bystyret, og som bystyret har gitt Eivind Undrum Jacobsen. Når det gjelder verv i partiet, er det Bodø Arbeiderparti som må finne erstatter.

– Vervet som medlem av et folkevalgt organ er en borgerplikt.

Brigt Kristensen, Bodø RV

Artikkeltags