Slik blir nye Bodø

De fem partiene hadde valgt Nyholmens Skandse som sted for offentliggjøringen av sin samarbeidsavtale de neste fire årene.

De fem partiene hadde valgt Nyholmens Skandse som sted for offentliggjøringen av sin samarbeidsavtale de neste fire årene. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Bodøs nye folkestyre vil gjøre dette for deg. Se video og hele erklæringen her!

DEL

Mandag presenterte kommende ordfører Ole H. Hjartøy (H) og den nye posisjonen i bystyret i Bodø den såkalte Nyholmenerklæringen.

Dette styringsdokumentet skal stake ut noen av de store linjene i politikken til den nye posisjonen i bystyret i Bodø den kommende perioden. En koalisjon bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Her kan du lese Nyholmenerklæringen i sin helhet.

Posisjoner

Fordeling av posisjoner er som følger:

Ordfører: Ole Henrik Hjartøy (H)

Varaordfører: Tom Cato Karlsen (FrP)

Leder Plan, næring- og miljøkomiteen: Knut Hernes (FrP)

Leder Levekårskomiteen og 1. vara til Formannskapet: Else-Marie Torp (KrF)

Formannskap og 1. vara PNM og leder for Administrasjonsutvalget: Ingrid Lien (SP)

Formannskap: Terje Cruickshank (V)

Formannskap: Grethe Monica Fjærvoll (H)

Fellesborgerlig gruppeleder: Øystein Wik (FrP)

Kommuneøkonomien

De fem partiene sier de vil ha sterkt fokus på å tilrettelegge for at Bodø skal vokse seg inn i fremtiden og slik sikre en trygg kommuneøkonomi som kan ivareta velferden for alle.

- Kommunens økonomiske situasjon er utfordrende. Mye er godt i dag og at dette må bevares, men det krever politisk handlekraft, styringsdyktighet, evne til å prioritere og ta tøffe valg, heter det i dokumentet.

Ny flystripe og kampen om kampflyene

- Partene skal arbeide aktivt og offensivt for flytting av dagens rullebane. Dette både fordi det frigir verdifulle arealer, er avgjørende for å kunne huse de nye kampflyene, løser flystøyproblematikken oggir flere miljømessige fortrinn, heter det i dokumentet.

Kulturkvartalet

- Målet er å sikre byens befolkning et godt kulturbygg som er økonomisk bærekraftig, ikke går utover annen tjenesteproduksjon generelt, kulturlivet for øvrig og i distriktene spesielt.

Noe av punktene partene her er enige om er:

- Å foreta en kritisk gjennomgang av driften til Kulturkvartalprosjektet ved hjelp av eksterne fagfolk, for og på den måte skaffe godt grunnlag for å vurdere mulige og nødvendige tiltak.

- At prosjektet skal gå sin gang, mens gjennomgangen gjøres parallelt. Dette innebærer i praksis at beslutningsgrunnlaget for eventuelle endringer i prosjektet må baseres på situasjonen slik den er på de aktuelle skjæringstidspunktene.

Konkurranse/tjenesteutsetting

- Partene er enige om at hovedmålet for all kommunal tjenesteproduksjon er gode tjenester levert av fornøyde ansatte. Det er uaktuelt å konkurranseutsette tjenesteproduksjon for konkurranseutsettingens skyld. Om, og da hvordan, frivillige og andre private aktører skal kunne bidra vil bli drøftet fra sak til sak.

Kommunens organisering og arbeidsgiverpolitikk

Visjonen for arbeidsgiverpolitikken til partene er at det skal være givende, spennende og utfordrende å jobbe i Bodø kommune og at det er dette vi som arbeidsgivere skal legge til rette for.

- Ingen muligheter bør stå uprøvd for å sikre en mest mulig hensiktsmessig organisering. Eksempelvis er det et mål å få ned andelen deltidsstillinger, blant annet gjennom økt bruk av alternative turnusordninger der dette er ønsket og hensiktsmessig.

Barnehagedekning

- Partene ønsker full barnehagedekning i hele kommunen med et godt faglig innhold. For å sikre valgfrihet og et alternativ for familiene vil også en kommunal kontantstøtte for to-åringer bli vurdert i løpet av perioden, heter det i dokumentet.

Minst én ny skole

- Partene er inneforstått med at flere deler av kommunen har eller vil få underdekning av skoleplasser, og slik sett fungerer som hinder for ønsket vekst. Dette må imøteses gjennom planlegging og prosjektering av nye skolebygg god tid i forkant. Konkret ønsker partene å realisere minimum én ny skole i løpet av perioden.

Skolehelsetjeneste og utekontakt

De fem partiene er enige om at det er avgjørende å avlaste lærerne fra en del av de ikke-pedagogiske oppgaver de har i skolen, blant. annet for å sikre mer fokus på innhold og bedre læring.

- Som et ledd i å oppnå dette ønsker partene å gi skolehelsetjenesten et betydelig løft. Utekontakten ønskes også styrket. Dette også fordi de er gode og viktige forebyggende satsinger som sikrer tryggere oppvekstvilkår.

Enkeltprosjekter

Blant enkeltprosjekter det nye bystyret er enige om, er å få på plass en endelig utredning av alternativer for realisering av en ny ishall, og at en tar sikte på realisering i løpet av perioden.

Partene sier også at de er enige om at en må finne en hensiktsmessig bruk av Aspåsen, parallelt med arbeidet med nytt kulturhus, slik at ny aktivitet kan iverksettes når bygget frigjøres.

Her kan du lese Nyholmenerklæringen i sin helhet.

Les mer i AN tirsdag.

Artikkeltags