De tre kvinnene i 20-årsalderen har under rettsforhandlingene hevdet de ble utsatt for utuktige handlinger gjennom hele oppveksten. Bestefaren har på sin side benektet dette, og har hevdet at den ene av jentene var sendt ut fra djevelen for å ødelegge menigheten.

Saken ble behandlet i tingretten i en uke med 20 vitner og avsluttende prosedyre fra aktor, der hun gikk inn for 18 måneders fengsel for den snart 80 år gamle mannen fra Lofoten.

Sidestilt med drap. Ifølge forstander Rainer Stokvik skulle saken aldri etterforskes av politiet eller behandles i rettssystemet. Saken skulle Guds Menighet selv ta seg av. Det går fram av en fem siders orientering Stokvik sendte ut til menighetens medlemmer i januar 2003. Brevet kom imidlertid på avveie og havnet hos Redd Barna og Kripos. Ved hjelp av denne lekkasjen ble utuktssaken i Guds Menighet en politisak.

I brevet Avisa Nordland har fått kopi av, skriver Stokvik rett ut at han som Guds forlengede arm skulle ordne opp i saken.

Han ber også om full taushet om saken både utad og innad.

"Det er imidlertid også et alvorlig lovbrudd å drive baktalelse av sine venner. I Herrens ord er dette sidestillet med drap", skriver forstanderen i orienteringen.

Ydmyk innrømmelse. Stokvik har vært sjelesørger for både den tiltalte bestefaren og de tre søstrene som hevder seg misbrukt. I brevet går det også fram at saken ble internt gransket og pådømt i menigheten. I brevet skriver Stokvik at han er glad for resultatet som foreligger. "Vi har vært gjennom et alvorlig oppgjør med ydmyk innrømmelse og bønn om tilgivelse som resultat til slutt."

Videre skriver forstanderen at bestefaren, som benektet alle påstander fra søstrene i retten, sterkt har beklaget sin opptreden.

Stokvik legger ikke skjul på at han liker dårlig at menighetens medlemmer har diskutert saken og "gjort seg selv til dommere".

Fordømmer kritikk. I orienteringen innrømmer Stokvik at oppgaven som "etterforsker, forsvarer og dommer" har vært vanskelig og slår kraftig tilbake mot snakk i menigheten om at ledelsen ikke har vært i stand til å behandle saken.

Brevet inneholder sterke teologiske vendinger der forstanderen fordømmer kritikerne og ber om fullstendig taushet rundt utuktssaken.