Skuffet over egen regjering

Odd Eriksen (Ap) velger likevel å være positiv til summen av forslagene som er kommet. Foto: Terje Pedersen, ANB

Odd Eriksen (Ap) velger likevel å være positiv til summen av forslagene som er kommet. Foto: Terje Pedersen, ANB

Artikkelen er over 7 år gammel

- En trist dag for Bodø, sier fylkesrådslederen, etter at Bodø ble valgt bort som kampflybase.

DEL

Odd Eriksen (Ap) velger likevel å være positiv til summen av forslagene som er kommet.

- Orion på Andøya videreføres med seks Orionfly, Kystvakten ledes fra Sortland, Kystjegerkommandoen i Tjeldsund styrkes, hærens tyngdepunkt i Norge med 2.bataljon i Troms videreføres, CRC i Sørreisa styrkes og det er grunn til å være fornøyd med at strukturen for heimevernet beholdes og at distriktsstaben på Drevja opprettholdes, sier fylkesrådsleder Odd Eriksen til Fremover og øvrig presse.

Kampfly på Evenes

- Det er viktig for tilstedeværelse i nordområdene at kampfly blir permanent stasjonert på Evenes. Det betyr at vår argumentasjon om behovet for permanent tilstedeværelse i nord i alle fall delvis har nådd fram, sier Eriksen. Den tidligere næringsministeren i Stoltenberg-regjeringen legger skjul på at han er skuffet over sitt eget parti og sin egen regjering.

- Det er skuffende at regjeringen nå ser ut til å gå inn for nedlegging av Bodø hovedflystasjon etter 60 års vellykket innsats. Dette er en trist dag, først og fremst for 800 ansatte ved flystasjonen, sier Odd Eriksen.

Vanskelig for de berørte

- Hvis dette blir utfallet etter Stortingets behandling står Bodø og de ansatte overfor en omstilling som kan ta ti år. Dette kommer til å bli vanskelig for den enkelte som blir berørt, understreker Eriksen.

- Fylkesrådet i Nordland har vært tydelig på at Bodø hovedflystasjon fortsatt burde være hovedbase for norske kampfly. Valget om å flytte kampflyene til Ørland hovedflystasjon er ikke bra i et nordområdeperspektiv og den manglende vurdering av nordområdene i et sikkerhetsperspektiv i Forsvarssjefens fagmilitære råd, er påpekt i fylkesrådets høring.

Fortsatt forsvarsby

Det er også et klart uttrykk for nordområdepolitikk at Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) og Luftforsvarets ledelse skal flyttes til Bodø. Dette, sammen med Forsvarets Operative Hovekvarter på Reitan, gjør at Bodø fortsatt vil være landets viktigste forsvarsby

-Sentrale arbeidsplasser i Bodø og Salten vil forsvinne på bakgrunn av denne avgjørelsen. Nordlandssamfunnet forventer at regjeringen vil arbeide aktivt og konstruktivt med å legge til rette for kompetansearbeidsplasser i Bodø. Det er viktig at dette arbeidet kommer raskt i gang, sier Eriksen.

-Når Forsvaret nå ser ut til å forlate Bodø hovedflystasjon må dette skje på en ryddig og ansvarlig måte. Det er avgjørende for regionen og Bodø at areal ved dagens hovedflystasjon ryddes snarest mulig og stilles til disposisjon for Bodø kommune, sier fylkesrådsleder Odd Eriksen.

Artikkeltags