Aino bor i Bodø, men skattet flerfoldige millioner til Lurøy kommune