Skal gi teknologiråd

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Dekan Reid Hole på Universitetet i Nordland er nytt medlem i Teknologirådet.

DEL

Statsråd Trond Giske i Nærings- og handelsdepartementet har plukket ut 15 medlemmer fra norsk akademia og nærings- og samfunnsliv til å sitte i rådet fram til august 2016.

Også Odd Roger Enoksen, direktør for Andøya rakettskytefelt, er blant de oppnevnte medlemmene.

Teknologirådet skal "identifisere og debattere store teknologiutfordringer og bidra til å fremme en menneske- og miljøvennlig teknologivurdering", heter det fra departementet.

Rådet skal:

  • være oppdatert på hva som foregår innen teknologivurdering og teknologisk framsyn internasjonalt
  • aktivt stimulere til en offentlig teknologidebatt
  • iverksette utredninger og helhetsvurderinger av teknologiens muligheter og konsekvenser for samfunnet og den enkelte borger
  • formidle resultatet av sitt arbeid til Stortinget, øvrige myndigheter og samfunnet generelt

Dette er medlemmene i Teknologirådet:

Frittstående konsulent Siri Hatlen (leder)

Teknologidirektør Håkon Wium Lie, Opera Software

Direktør Cecilie Mauritzen, CICERO

Leder Christine Meisingset, Bærekraftige investeringer i Storebrand

Førsteamanuensis Bent Sofus Tranøy, Høgskolen i Hedmark

Post doktor Cathrine Holst, Universitetet i Oslo ARENA senter for europaforskning (Redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift)

Dekan Reid Hole, Universitetet i Nordland

Forsker Andrew Booth, SINTEF

Direktør Odd Roger Enoksen, Andøya rakettskytefelt

Sjefsforsker Randi Haakenaasen, Forsvarets forskningsinstitutt (gjenoppnevning)

Professor Ragnar Fjelland, Universitetet i Bergen (gjenoppnevning)

Managing director Silvija Seres, TechnoRocks (gjenoppnevning)

National Technology Officer Shahzad Asghar Rana, Microsoft (gjenoppnevning)

Professor Ola Dale, NTNU (gjenoppnevning)

Politisk rådgiver Edina Christin Ringdal, Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe (gjenoppnevning)

Artikkeltags