– Det går litt opp og ned, men vi har hatt utfordringer til tider med å få bra nok folk, sier Andreas Spørck, som er daglig leder på lærlingebedriften Bjørk.

Det er Åse Helene Bakkevig Dagsland som står bak studien som viser nedgang i interessen for serveringsbransjen. Dagsland er universitetslektor på Universitetet i Stavanger, og presenterte nylig sin studie på en konferanse for reiselivsforskere.Det var Nordlandsforskning, Universitetet i Nordland og forskningsprosjektet Opplevelser i nord som arrangerte forskningskonferansen i Bodø/Lofoten som samlet 128 forskere fra hele verden.

– Jeg har gjennomført to spørreundersøkelser blant 16-åringer, like før de skal velge utdannings- og yrkesvei videre. Den ene i 2002, og den andre i 2011. Studien er representativ på landsbasis.

Fordommer

Dagsland forteller at nedgangen i interessen for serveringsbransjen er markant i dette tidsrommet, og at man ikke har noe klart svar på hvorfor tendensen er slik.

– Men man ser at foreldrenes hodninger synes å ha noe mer å si for yrkesvalg enn tidligere, og at deres holdninger til bransjen tildels kan være preget av fordommer, uvitenhet og misforståelser.

Dagsland mener det er på tide at bransjen kommer på banen, og viser hva de står for.

– De må vise at det er mange utviklings- og karrieremuligheter i denne bransjen, og i større grad gå ut og synliggjøre hva arbeidet handler om og de positive mulighetene som ligger der.

– Mange veier å gå

Andreas Spørck synes at serveringsbransjen har fått et ufortjent dårlig rykte.

– Det er hektisk å jobbe i denne bransjen, men det er det også i andre bransjer. Og vi betaler ikke dårligere sammenliknet med andre plasser. Det spørs hva man sammenlikner med. Er man flink til det man holder på med, får man betalt deretter, sier Spørck.

Han synes også fokuset på dårlige arbeidstider er ufortjent.

– Det er ikke unikt for serveringsbransjen med skiftarbeid. Det finner man både hos sykepleier, leger og brannmenn. For mange passer det dessuten bra å jobbe slik.

Spørck mener bransjen må introdusere ungdommene tidlig for mulighetene som ligger der.

– Det er mange veier å gå. Man trenger ikke å bære tallerkener til man er 60 år. Vi må fokusere på det som er positivt i bransjen, og få folk engasjerte.

Andre krav

Daglig leder på Peppes Pizza, Rolf Hakkim nikker når han får høre om Dagslands studie.

– Jeg merker at det er vanskelig å få tak i folk som vil jobbe i helger og kveldstid. Jeg tror folk nå setter litt andre krav i forhold til når de vil jobbe enn tidligere. Fritid betyr mye, og når vi er på jobb, har andre fri, sier Hakkim.

– Jeg har jo sett en utvikling de siste årene. Bransjen har ikke vært flinke nok til å tilrettelegge. Lønnsnivået er ikke høyt nok, og arbeidstiden er en stor utfordring.

Hakkim forteller at det er vanskelig å få folk som vil jobbe heltid. Av de om lag 30 som arbeider på Peppes Pizza, er bare ti fulltidsansatte.

– Jeg skulle gjerne hatt flere heltidsarbeidere, men det er vanskelig å rekruttere de rette menneskene.