Et trettitalls mennesker hadde møtt opp for å få med seg appellene.

- Vi burde, som det menneskerettighetslandet vi er, være med å gi henne muligheten til å fremme sin sak. Derfor er det viktig at så mange støtter opp, sier, Tor B. Jørgensen.

Historien

Med lovnader om arbeid på restaurant og utdannelse reiste «Leah» (25) som fjortenåring til Italia. Istedenfor for jobb og studier ble hun utsatt for menneskehandel og tvunget ut i prostitusjon. Bakmennene sendte henne videre til Norge.

I omtrent to år gikk hun på gata i hovedstaden. Men etter at hun ble hun ble gravid, ble hun fanget opp av Rosaprosjektet og flyttet til Bodø. «Leah» ble innvilget en refleksjonsperiode på seks måneder. I løpet av denne tiden skulle hun samarbeide med politiet og gi informasjon om bakmennene. Etter at hun fikk avslag på asyl skal Leah (25) og hennes datter (1 1/2) nå sendes tilbake igjen til Italia, hvor bakmennene som tidligere har misbrukt henne, befinner seg.

Appell

Heikki Holmås (Sv) var en av tre som holdt appell.

- Det handler om hvordan vi tar vare på folk som har blitt utsatt for menneskehandel og utnyttet som moderne slaver i sexindustrien når de kommer og søker om hjelp. Det øyeblikket vi sender Leah tilbake til Italia er det nye mennesker som utsettes for trafficking, sier Heikki Holmås.