– Nedgangen i antall passasjerer er stoppet opp. Nå øker antall reisende på mange strekninger. Trafikken med regiontogene har økt med 25 prosent i forhold til 2002. Vi er særlig fornøyd med utviklingen for Saltenpendelen.

Suksessen gjør imidlertid ikke at vi kan hvile. Konkurransen om passasjerene er hard og vi må skjerpe oss ytterligere for at framgangen skal fortsette, sier direktøren.

Klart mål. – Det er også vårt klare mål, sier Roverud.

Om Agenda-tog i nærtrafikk fungerer utmerket, er entusiasmen ikke like stor med denne type tog på Nordlandsbanen.

– Vi skulle gjerne hatt et bedre dagtog-tilbud på strekningen mellom Bodø og Trondheim, også utenom de trafikksterke periodene. Så langt er det ikke betalingsvilje til det.

Men vi har ikke gitt opp tanken om å forbedre det tilbudet vi har. Vi må imidlertid se det litt på sikt. Samlet sett er utviklingen på Nordlandsbanen positiv, konkluderer direktøren.

I rute. – Det vi særlig kan glede oss over, er at nesten alle tog på Nordlandsbanen er i rute stort sett hver dag. Punktligheten er god.

Det er helt avgjørende for oss at kundene kan stole på at toget kommer og går når det skal. I samarbeid med Jernbaneverket gjøres det en kjempejobb for å få dette til.

– Vi tillater oss å mene at vi nå ser positiv effekt av en snuoperasjon som er godt i gang, men langt fra slutt. Vi har mange utfordringer foran oss.

Sikkerhet er et nøkkelord. Antall uønskete hendelser på jernbanen har vært lavere i år enn i fjor. Bevilgningene til GSM-R på Nordlandsbanen og Rørosbanen er på plass. Utbyggingen skal være ferdig innen 1. april, sier Rolf Roverud.