Folket har talt i flere Salten-kommuner

Artikkelen er over 3 år gammel

Se resultatene fra folkeavstemningene her:

DEL

Søndag har det vært rådgivende folkeavstemning om kommunereformen i flere kommuner i Salten.

LES OGSÅ: – Ingen er for sammenslåing (AN PLUSS)

LES OGSÅ:  - Et viktig valg (AN PLUSS)

an.no vil fortløpende publisere resultatene i de forskjellige kommunene her:

Saltdal:

Resultatet fra den rådgivende folkeavstemningen i Saltdal er nå klart.

1.888 personer deltok, noe som gir en valgdeltakelse på 48,9 prosent.

Alternativet med Saltdal som fortsatt egen kommune fikk 89,5 prosent.

Ytre Salten-alternativet fikk 5 prosent av stemmene.

Indre Salten-alternativet fikk 4,3 prosent.

I tillegg var det levert 15 blanke stemmer.

Ordfører Rune Berg er fornøyd med oppmøtet.

– I et slikt fantastisk vær var jeg redd det kunne slå negativt ut, men at nesten halvparten av de stemmeberettigede møtte opp må vi være fornøyde med. Nå har vi også fått en veldig klar mening fra folket i Saltdal, sier ordføreren.

Fauske:

Også i Fauske kommune er resultatet klart.

Her var det en valgdeltakelse på 22 prosent kommunen sett under ett.

60,4 prosent stemte for at Fauske fortsatt skal være en egen kommune.

Indre Salten-alternativet fikk 21,9 prosent av stemmene.

Stor-Salten var det 5,9 prosent av de oppmøtte som stemte for.

Alternativet med Bodø og Fauske fikk 11,5 prosent av stemmene.

Det ble ikke avgitt noen blanke stemmer i Fauske kommune.

Ordfører Jørn Stene er ikke fornøyd med valgdeltakelsen.

– Nei, vi skulle ha sett at det var flere som stemte. Men fra dem som har avgitt sine stemmer har vi nå fått et klart råd om å fortsette som egen kommune. Dette tar vi med oss videre til kommunestyrets møte den 23. juni, sier Stene.

Sørfold:

I Sørfold deltok 1.046 personer, noe som gir en valgdeltakelse på 63 prosent.

Her kunne folket stemme på to hovedalternativer.

Alternativet med at Sørfold består som egen kommune fikk 97,6 prosent av stemmene.

Det andre hovedalternativet var å slå seg sammen med andre kommuner.

Dette stemte til sammen 2,4 prosent på.

Her var det også to underalternativer.

Indre Salten-alternativet fikk 1,3 prosent av stemmene, mens alternativet med et Stor-Salten fikk 0,9 prosent av stemmene.

I Sørfold ble det avgitt to blanke stemmer.

Ordfører Lars Kristian Hansen Evjenth er fornøyd med valgdeltakelsen.

– 63 prosent er vi rimelig fornøyde med. Det er på nivå med kommunevalgene, sier ordføreren.

– Det har vært veldig viktig for oss å få til ei folkeavstemning og det er viktig at folket får si sin mening. Politikerne er på linje med innbyggerne og vi er opptatt av å få et klart budskap til rikspolitikerne.

Hamarøy:

I Hamarøy var valgdeltakelsen ved rådgivende folkeavstemning om kommunereformen på 37,37 prosent.

Det ble avgitt 556 stemmer av totalt 1488 stemmeberettigede.

75 prosent stemte for at Hamarøy skal bestå som egen kommune med 417 stemmer.

12,95 prosent stemte for at Hamarøy skal slå seg sammen med kommunene Tysfjord, Sørfold, Fauske og Saltdal med 72 stemmer.

12,05 prosent stemte blankt med 67 stemmer.

Det var 153 stemmeberettigede som brukte muligheten til å forhåndsstemte, altså 10,3 prosent av de stemmeberettigede.

Artikkeltags