Har delt ut 800.000 kroner til ferskvannsfisk

Fylkesmannen i Nordland har fordelt penger til forvaltning av laks, sjøørrett og sjørøye i Nordland. Foto:  Gorm Kallestad  / SCANPIX

Fylkesmannen i Nordland har fordelt penger til forvaltning av laks, sjøørrett og sjørøye i Nordland. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX Foto:

DEL

Fylkesmannen i Nordland har nå fordelt 800.000 kroner til tiltak for forvaltning av laks, sjøørret og sjørøye i Nordland.

Det kom inn totalt 21 søknader om tilskudd til fiskeformål i 2019, med en samlet søknadssum på omkring fire millioner kroner.

Fra Miljødirektoratet har Fylkesmannen i Nordland i år fått en rammebevilgning på 800.000 kroner til fisketiltak for laks, sjøørret og sjørøye. Det er imidlertid ikke tildelt noen midler til tiltak for innlandsfisk.

Fordelingen av midlene er gjort ut fra retningslinjer fra Klima- og miljødepartementet. Herunder det som går på å sikre og utvikle bestander av ville anadrome laksefisk.

I Salten har følgende fått innvilget midler:

  • Saltdal Elveeierlag, gytefisktelling: 40.000 kroner
  • Saltdal Elveeierlag, utvikling av driftsplan: 10.000 kroner
  • Hamarøy kommune, kartlegging av gyteelver for sjøørret: 17.000 kroner
  • Varpavassdraget Grunneierlag SA, ruseprosjekt: 35.000 kroner
  • Norske lakseelver har også fått bevilget 80.000 kroner til ulike prosjekt.

Artikkeltags