En gjennomgang av 171 dommer mot rumenere i Oslo og Asker og Bærum i 2012 og hittil i år viser at 152 av dommene gjelder tyveri, heleri eller ran, skriver Aftenposten.

Stort sett er det snakk om lommetyverier, men dommene omfatter også bolig- og butikktyverier, samt tyveri av diesel og kobber.

Det store volumet av tyveriene er utført av profesjonelle, pent kledde utlendinger som samarbeider med hverandre, sier Roar Kvassheim, som leder Oslo politidistrikts innsatsgruppe mot lommetyverier.

Siden august i fjor er 70 prosent av de pågrepne for lommetyverier, rumenere. Kvassheim viser til at det ikke finnes oversikt over hvor mange av de domfelte lommetyvene som er romfolk.

– Vi registrerer statsborgerskap, ikke etnisitet, sier han.

Flere av de domfelte har hevdet i rettssalene at de livnærer seg på tigging eller flaskepanting, men dette er i mange tilfeller et skalkeskjul, mener politiadvokat Morten Reppen i etterretnings- og vinningsavsnittet i Oslo politidistrikt.

– Så lenge tigging er lovlig, gir det et grunnlag for å komme til Norge. Det gjør det også umulig å stoppe folk som kommer til Norge uten penger til oppholdet, fordi de kan si at de har planer om å tigge, sier Reppen. (ANB-NTB)