Skomvær fyr får DAB+-sender.

- Kulturvern er ikke til hinder for å plassere samfunnsviktige antenner på det fredede fyret på Skomvær.

Det skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

– Avgjørelsen om å gi dispensasjon er tatt administrativt og helt i tråd med vanlig praksis når hensynet til kulturvern og viktige samfunnsinteresser møtes, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF), i pressemeldingen.

Vedtaket om dispensasjon er gjort etter kulturminneloven §§15 og 15a for montering av antenner for DAB+-systemet på fyrtårnet.

– Slik vi kjenner saken er montering av sendere for DAB+ på fyret avgjørende for at særlig fiskeflåten i området kan følge med på radio. Ikke minst derfor mener vi det er viktig å gi dispensasjon, sier Noresjø.