Robert sin oppfinnelse kan bli veldig lønnsom

 Fylkesmiljøvernsjef Roar Høgseth og mekaniker Espen Nystad (i bakgrunnen) sjekker sammen med fagsjef Robert Tarasz og direktør Leif Magne Hjelseng at sigevannet er tilnærmet rent etter rensing.

Fylkesmiljøvernsjef Roar Høgseth og mekaniker Espen Nystad (i bakgrunnen) sjekker sammen med fagsjef Robert Tarasz og direktør Leif Magne Hjelseng at sigevannet er tilnærmet rent etter rensing. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

For ti år siden fikk Iris Salten kraftig kritikk for å ha sluppet forurenset vann fra avfallsanlegget i Vikan rett ut i Salten-fjorden.

Det var påstander Iris-ledelsen ikke ønsket skulle hefte ved anlegget.

Derfor ble det bestilt flere miljøundersøkelser av fjordsystemet, utført av Universitetet i Nordland. Samtidig startet det interkommunale avfallselskapet arbeidet med å utvikle et eget renseanlegg som kunne ta hånd om alt sigevann fra Vikan.

Utviklingsarbeid

Nå er de i mål, takket være et imponerende utviklingsarbeid av bedriftens egne ansatte - ikke minst fagsjef Robert Tarasz og mekaniker Espen Nystad.

- Jeg må innrømme at vi har møtt en god del problemer underveis. Det har vært mye prøving og feiling, men vi er meget godt fornøyd med resultatet. Vi har fått til optimal rensing av sigevannet fra deponiet, og kan trygt si at vi oppfyller de kravene som er satt fra miljøvernmyndightene, sier Tarasz.

Sammen med Nystad har han stått som hovedarkitekt bak det unike anlegg som nå er i drift på Vikan. Tarasz har tatt seg av den kompliserte renseprosessen, Nystad har sørget for at helt spesielt og spesialtilpasset utstyr gjør den jobben som kreves for å imøtekomme strenge utslippskrav.

Miljødirektoratet har sendt ut en liste med 11 prioriterte stoffer som innen 2020 skal renses til nærmest nullverdi. Iris tilfredsstiller med dette renseanlegget kravet fra direktoratet

- Det har vært til tider ganske krevende å måtte finne de riktige løsningene, og sørge for at alt av utstyr fungerer som det skal. Storparten av anlegget er bygget opp på stedet, forklarer Nystad.

Kan bli videresalg

Iris Salten har brukt rundt fire millioner kroner på forskning og utvikling av den egenproduserte anlegget. I tillegg kommer kostnadene ved byggingen. Men noen av disse kostnadene kan Iris få igjen ved å selge anlegg til andre avfallselskaper.

- Nå er vi i mål med noe vi har jobbet veldg hardt, og veldig lenge med, og har fått det første renseanlegget i Norge som har så stor rensing av utslippet. Dette anlegget sørger for at det svarte sigevannet som kommer inn kommer ut igjen som en godt modnet hvitvvin, sier en fornøyd Leif Magne Hjelseng, administrerende direktør i Iris Salten.

Under gitte forhold vil utslipp av uorganiske næringsstoffer som fosfor og nitrogen reduseres med 50 prosent. Utslipp av organiske stoffer som tungt nedbrytbare miljøgifter reduseres med 50-70 prosent. Utslipp av metaller som kadmium og kobber reduseres med hele 99 prosent, nikkel med 20 prosent og mangan, sink, kvikksølv og bly med 70-90 prosent.

- Vi har opprettet et eget selskap - Mivanor, til å ta seg av mulig videresalg, og er i dialog med fem avfallsselskaper i Nordland. Alle ser ut til å velge denne løsning for rensing av sigevannet fra deponiene. To av selskapene har allerede skrevet kontrakt med oss for bruk av den nye teknologien. Det betyr at vi kan få igjen noen av utviklingskostnadene vi har hatt på dette anlegget, sier Hjelseng.

Artikkeltags