Gå til sidens hovedinnhold

Roar fra Cielo frykter han har hatt et nytt pyramideselskap på døren

Artikkelen er over 7 år gammel

Nå advarer kaféeieren andre.

– Representanten for Lyoness Norway sa vi skulle få doblet omsetningen, men jeg tror ikke det ville skje selv om vi ble med i en kjede der kundene hadde rabattkort, humrer Roar Grønmo i Musikk i Bodø.

Men saken er svært alvorlig, mener Grønmo som driver to kafeer i Bodø: Melkebaren og Cielo 8022 Melkebaren på Hunstad.

Fordelskort

– Hvis vi investerte 10 kroner i kunderabatter, kunne vi gjennom systemet ende opp med 45 kroner tilbake, forteller Grønmo om litt av det som skulle overtale han til å signere en kontrakt med Lyoness Norway AS.

Grønmo konstaterer at systemet som skulle aggregere summen krevde verving av nye bedrifter og kunder som skulle utstyres med egne rabattkort.

Pyramide?

Grønmo legger ikke skjul på at han synes det minner om pyramideselskap der bare de på toppen håver inn.

– For å bli med måtte vi betale ca. 56.000 kroner i engangsbeløp og oppstartspakke for de to bedriftene, fortsetter han.

Han stusset også over at pengene ikke skulle innbetales med en gang, men at man skulle vente til alle bedriftene i hele Norge var klar til signering.

– Man kan jo bare lure på hvorfor de ville ha alle pengene innbetalt innenfor et veldig kort tidsrom, spør han.

Stort system

Lyoness Norway sitt krav var at de skulle ha 10 til 20 prosent av brutto omsetningen hver måned inn til seg. Tre prosent til Lyoness, mens minimum sju prosent skulle gå tilbake til kundene som hadde rabattkort fra Lyoness.

– Representanten deres snakket om at de ønsket å verve 10.000 bedrifter i Norge, sier Grønmo, og viser til selskapets internettsider.

Der står det om aktivitet med 3,3 millioner kortkunder og 36.000 medlemsbedrifter i 45 land.

Lotteritilsynet

Lyoness opplyste at både Elkjøp og Bohus er medlemsbedrifter som igjen ville aktivere mange kunder. Men allerede i desember i fjor gikk Lotteritilsynet i gang med sine undersøkelser der det ble avkreftet at disse selskapene var med.

Grønmo stiller ikke bare spørsmål med om det et pyramideselskap han har hatt besøk av.

– Helt forkastelig, slår han fast om forretningsideen der han mener eneste formål er å hente av bedriftenes pengestrøm.

– Det er ingen verdiskaping i det som skjer. Tvert imot. Hvis vi skulle tjene penger måtte vi fått inn andre bedrifters brutto-omsetning. Det er uetisk, slår han fast.

Lang kjede

Om det noen gang ville blitt en realitet med penger som strømmet inn og kundebesøk som gikk til himmels en annen sak. Grønmo oppfattet det slik at alle i systemet måtte verve bedrifter som igjen måtte verve kunder som handlet hos Lyoness medlemsbedrifter.

Først når en bedrift oppnådde en viss omsetningen fra vervede kunder, løste dette ut igjen gevinster oppover i systemet.

Undersøkes

Lotteritilsynet startet sine undersøkelser av Lyoness Norway AS i desember i fjor.

– Vi har mottatt informasjon fra Lyoness og vi regner med å være ferdigbehandlet i mai, sier seniorrådgiver Steinar Hattestad i Lotteritilsynet.

Lotteritilsynet har bedt om en omfattende redegjørelse om forretningsmodellen og hvem står bak Lyoness. Hvis Lyoness blir vurdert å være en pyramide, vil de bli pålagt å slutte, avvikle eller tilpasse driften til lovverket.

WGI

To av de mest kjente nettverkene som var pyramidespill de senere årene er TP5C (The five prosent community) og WGI. Begge var nettverk med verving av medlemmer og ble etterfulgt av straffesaker for svindel og skatteunndragelse.

Nettverket rundt WGI var blant annet omfattende i Salten, der også en av hovedmennene på toppen av pyramiden bodde. Den tidigere lensmannsbetjenten Mads Østvang fortalte i 2004 om pengene han hadde tjent på WGI og det nye livet på Spanias Østkyst.

Mange medlemmer ble i etterkant av WGI-saken tatt for skatteunndragelse for midlene som hadde strømmet rundt i nettverket.

– Misforståelse

Lyoness avviser at de er en pyramide.

– Jeg har ikke kjennskap eller gjenkjennelse til den ordlyd du sikter til og tror det kanskje her er oppstått en misforståelse mellom butikkeier og medlem, sier administrerende direktør Terje Duesund i Lyoness Norway om tallene butikkeier Roar Grønmo oppgir på mulig fortjenesten.

– Det er ingen forhold mellom handelsbeløpet hos en butikk opp imot provisjoner for en videre handel hos andre lojalitetsforretninger, redegjør han videre.

Lyoness er et internasjonalt konsern, registrert i Sveits og er i dag verdens største handelsnettverk og fordelsprogram. Lyoness opererer for øyeblikket i 45 land, hvorav 33 er Europeiske.

Vennskapsbonus

Duesund viser til at en butikkeier mottar vennskapsbonus på 0,5 prosent av total handel hos Lyoness lojalitetsforretninger, på alle de Lyoness medlemmer butikken selv registrerer. Da prosentsatsen er fastsatt vil det være enkelt for butikkeier å kunne for egen del beregne forskjellig inntjeningsscenario.

Duesund sier at de har klare avtaler med Elkjøp og Bohus som gir dem rett til å kjøpe gavekort med en rabatt som selges videre til Lyoness medlemmer.

Innkjøpsfordeler

Han avviser at forretningsideen er å rekruttere medlemmer, men å skape innkjøpsfordeler for medlemmene.

– Lyoness har vært lovmessig vurdert i alle markeder før drifts oppstart, for å sikre at Lyoness ikke handle mot loven i de landene selskapet er aktivt i. Derfor er vi sikker på at Lotteritilsynets tilsynssak vil understøtte det faktum at Lyoness er ikke et pyramidespill, forklarer Duesund.

At avtalene skal signeres samtidig i hele landet forklarer han med at Lyoness ønsket å lage landsdekkende handelsnettverk med masse «cashback points» spesielt blant små- og mellomstore bedrifter.

Denne saken ble først trykket i Avisa Nordland lørdag 15. februar 2014. Mandag 17. februar ble følgende sak publisert:

Duesund i Lyoness Norway AS mener Avisa Nordland i lørdagens artikkel fremstiller selskapet som et pyramideforetak. Og han gjentar at dette ikke er tilfelle. Duesund mener artikkelen inneholder fire vesentlige feil og ønsker å understreke.

– Ingen, verken medlemmer eller lojalitetsforretninger, plikter å verve noen til Lyoness-systemet. Verving av nye medlemmer, gir i seg selv ingen provisjon for bedriften. Bedriften kan kun få provisjon av medlemmers faktiske varehandel.

Videre står Duesund hardt på at Lyoness har en avtale med Bohus og Elkjøp selv om Lotteritilsynet i sitt brev av 4. Desember hevder det motsatte. Duesund ønsker også følgende presisering.:

– Det stemmer ikke at Lyoness har bedt om at avtalesignering skal foregå samtidig i hele landet. Lyoness signerer og oppretter avtaler med bedrifter fortløpende og har allerede avtale med flere hundre norske bedrifter, som det fremgår av selskapets nasjonale nettside.

Avisa Nordlands la i artikkelen dette frem som en problemstilling basert på intervjuet med hovedkilden i saken. Duesund presiserte ikke dette i sitt første svar.

Avisa Nordland skrev at selskapet hadde aktivitet i åtte land, med 3,3 millioner medlemmer og 300.000 medlemsbedrifter. Duesund sier at det korrekte er at man er verdens største handelsnettverk med aktivitet i 45 land.

Kommentarer til denne saken