Det australske mineralselskapet Drake Resources kan gå i gang med malmleting med helikopter i Sulitjelma umiddelbart.

Det har Salten tingrett fastslått samme dag som rettsforhandlingene ble holdt. I den rekordtidlige kjennelsen heter det at Drake Resources LTD får medhold i en midlertidig forføyning (rettslig hastevedtak).

Det betyr at reindriften ikke kan stoppe letingene etter malm som skal foregå med elektromagnetisk utstyr ved bruk av helikopter.350.000 kroner.

Det australske mineralutvinningsselskapet er ett av to selskaper som har fått rettighetene til mineralutvinning i Sulitjelma. Reineierne er imidlertid ikke særlig fornøyde og ville ha minst 350.000 kroner per år i kompensasjon så lenge arbeidet pågår.

Balvatn Reinbeitedistrikt, som i realiteten består av Per Olof Blind og hans familie, hevdet i retten i går at bruk av helikopter vil skremme reinen og gjøre jobben med innsanking i september vanskelig.

Fikk omkostningene

Dette ville ikke tingretten ved sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik være med på og skriver i dommen at Balvatn Reinbeitedistrikt må tåle flygingen under malmletingen.

Balvatn Reinbeitedristrikt må også betale saksomkostningene på 46.000 kroner.

Advokat Geir Johan Haugen, som har spesialisert seg på urbefolkningsrettigheter, var ikke kjent med tingrettens kjennelse da AN tok kontakt tirsdag ettermiddag.

Bot

- Vi er selvsagt ikke fornøyd med denne dommen. Og vi må se hva vi gjør videre, men i forhold til tidsperspektivet kan vi ikke anke denne dommen, sa Haugen som i retten prosederte mye på de inngrep som allerede er gjort i området til reinbeitedistriktet.

I Salten tingrett gikk Haugen svært langt da han prosederte saken og mente motparten burde vært ilagt rettergangsbot for å ha fremmet krav om midlertidig forføyning.

Haugen mente dette fordi det har vært kontakt og samtaler mellom partene allerede i 2011.

Lav høyde

- Man har hatt tre år på å få i stand en avtale, men kommer nå med det som skal synes som en hastesak for retten. det blir feil, sa Haugen.

Drake Resources LTD har med tingrettens kjennelse i går anledning til å straks gå i gang med malmletingen. Denne skal gjøres med helikopter og såkalte elektromagnetiske målinger i lav høyde.

Fornøyd

Ordfører Siv Anita Brekke (Ap) var tilhører i retten i går og hadde følgende kommentar etter at kjennelsen var klar.

- Vi er svært glade for utfallet. For oss er det viktig at Drake får gå i gang så tidlig som mulig og kartlegge om det er grunnlag for utvinning av malm i Sulis. Det er store forventninger til dette i næringssammenheng.

- En gledens dag i Australia

– Min klient mottok rettskjennelsen med stor glede.

Det sier advokat Thomas Benson som fikk medhold på samtlige punkt i retten tirsdag.

- At Drake Resources må stille en bankgaranti for mulige erstatninger til reineierne dersom det skulle oppstå noe i framtiden, er helt normalt. Det ble også ordnet allerede tirsdag kveld, sier Benson.

- Dette var en svært viktig rettsavgjørelse og alfa omega for Drakes engasjement i området. Nå kan man starte letingen etter malm umiddelbart, sier Benson som understreket at de skal tas hensyn til reindriften i området.

- Motparten klarte ikke å synliggjøre at reinen befinner seg i det området det skal letes i. Tallene for hvor mange rein de har i området var heller ikke spesifikt, men jeg understreker at min klient vil bestrebe seg på samhandling og hensyn i forhold til reindriftsnæringen. Flygingen vil dessuten kun ta en uke, maksimalt to. Så dette er ingen langvarig affære, sier Thomas Benson.

Reineierne fikk millionerstatninger i 2007

Advokat Geir Haugen og Per Olof Blind har ikke alltid lidd nederlag i erstatningssaker i Sulitjelma.

I januar 2007 fikk Balvatn reinbeitedistrikt 2,7 millioner i kompensasjon for at de godtok Gunnvald Johansens utbygging av alpinanlegg og hyttefelt i Daja (Sulitjelma fjellandsby).

Bare en uke etter måtte Fauske Lysverk ut med nærmere en million kroner til reinbeitedistriktet for å ha gravd en grøft i terrenget som ifølge Blind hadde store skadevirkninger for reindriftsnæringen i området.