Det var tirsdag kveld at de ansatte ble informert om utflaggingen. Det blir kun ti norske ansatte igjen på skipene. Mannskapet for øvrig skal erstattes av ansatte fra Chile og Filippinene. Det norske mannskapet skal overflyttes til andre skip.

AN har vært i kontakt med mannskap om bord i "Nordkapp" som reagerte sterkt på nyheten tirsdag kveld.

– Vi føler oss dårlig behandlet av selskapet. Her om bord er stemningen dyster, sier en av de ansatte på "Nordkapp".

Det er i forbindelse med Hurtigrutens nye satsing i Antarktis, på Svalbard og på Grønland at utflaggingen skjer.

– Vi garanterer for arbeidsplassene til de fast ansatte. De blir overført til andre skip som går mellom Bergen og Kirkenes, sier driftsdirektør Torkild Torkildsen i Hurtigruten Group til NTB.

Hurtigruten regner med å spare om lag 19 millioner kroner i lønnskostnader på ordningen.

- Vi har seilt med utenlandsk arbeidskraft på cruise i Antarktis og Chile i tre år. Det som skjer nå, er at vi utvider andelen utlendinger med 15 til 60. Det er ikke snakk om å flagge ut Hurtigruten, sier driftsdirektør Torkild Torkildsen i Hurtigruten Group til Avisa Nordland.

- "Nordnorge" og "Nordkapp" er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Det skal skipene fortsette med. De fører norsk flagg, sier Torkildsen.

Det er 70 om bord i skipene. Når hotellbesetningen og deler av det underordnede dekkmannskapet utvides til 60, er det bare ti norske igjen.

- Det er lederne om bord, sier Torkildsen.

- Jeg forstår det er tøft for det norske delen av mannskapet som rammes, å bli forflyttet, men det er altså en etablert praksis som utvides noe. Det er ikke snakk om å flagge ut Hurtigruten.

Det er heller ikke aktuelt å seile Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes i ordinær rute med utenlandsk mannskap om bord, sier Torkild Torkildsen.