Som Avisa Nordland omtalte 9. juni, har politiet i en e-post oppfordret utestedene i Bodø til ikke å slippe inn Gladiators-medlemmer som gikk i «colours».

- Jeg syns det er stigmatisering og trakassering av en gruppe mennesker. Hva er grunnlaget, spør Frode Smestad som er nasjonal talsmann for Gladiators MC i Norge.

Han legger til:

- Hadde politiet sendt samme oppfordring, men gikk inn for å nekte hijab, ville det jo blitt stor sak av det, sier han.

Advokat-mat

Advokat John Christian Elden har fått i oppdrag å se på hvilke lovhjemler politiet, kommunene og utestedene har for å hindre motorsykkelklubber i sitt daglige virke.

I rapporten, som Elden har skrevet, slås det fast at offentlige myndigheter har en plikt etter grunnloven til å sikre at borgerne får utøvet sine menneskerettigheter.

«Herunder må kommune og politi sørge for at borgere kan være gjester på utesteder og delta på arrangement uten å bli utsatt for ulovlige inngrep i deres ytrings- og forsamlingsfrihet.»

Ytringsfrihet

Utestedene kan imidlertid selv bestemme hva gjestene skal bære av klær. Har de en kleskodeks som har et helt legitimt formål, som for eksempel at man må være pent kledd for å komme inn må det være helt lovlig, slår Elden fast i rapporten.

Men dersom et man begrunner slike nektelser med at klærne viser tilhørighet til en bestemt organisasjon, blir usakligheten klar.

«I så fall blir det tale om et inngrep i deres ytringsfrihet som ikke kan ha et legitimt forhold.»

Avviser lovbrudd

Salten politidistrikt avviser kontant at de bryter loven.

- Vi nekter ingen adgang, men oppfordrer utestedene til ikke å slippe inn personer i «colours» fra klubber som Politidirektoratet har definert som en énprosentklubb, sier Arne Hammer i Salten politidistrikt.

Han legger til at utestedene har en god grunn til å nekte mennesker i «colours» adgang på utestedene.

Tidligere har politimesteren i Salten gått hardt ut mot énprosentklubbene.

Énprosent

- Kripos regner de kriminelle énprosentklubbene som blant de nettverkene som representerer den største trusselen innen organisert kriminalitet i Norge. Dette er MC-klubber som velger å sette brorskapet foran norsk lov, og kun følger loven når det er formålstjenlig for klubbens medlemmer. Politiets oppfordring til coloursnekt anser vi som forebyggende arbeid. Dette er ett av mange forebyggende tiltak politiet anbefaler utelivsbransjen å følge, sier Hammer.

- Politiet er kjent med at flere rivaliserende énprosentklubber som Hells Angels og Outlaws har vist interesse for Salten-området. Vi ønsker ikke at noen slike gjenger skal etablere seg her, sier politistasjonssjefen i Bodø.