Statens havarikommisjon skal finne årsaken til hvorfor et godstog kjørte på en gravemaskin