- Det er klart Truls Fyhn har stor gjennomslagskraft når han vises på tv iført full politiuniform og uttaler seg om psykiatrien. Han er en respektert mann, og må selvsagt får si det han mener. Det jeg savner er at politimesteren i Tromsø, og andre samfunnstopper, reflekterer mer over spørsmålet før de går høyt ut på banen i full offentlighet.

Det blir for lettvint, sier adm.dir. i Helse Nord, Lars Vorland til Avisa Nordland.

Uakseptabelt

Med direkte henvisning til trippeldrapet i Tromsø, skriver adm.dir. Lars Vorland følgende i sitt siste fredagsbrev til ansatte i Helse Nord og andre lesere av nettsiden.

"Hvor lenge skal de få gå laus", "tikkende bomber" og "man risikerer jo at det banker på en gærning som går løs på deg og familien din". "Slik kan vi ikke ha det i landet vårt", er eksempler på uttalelser fra makt- og samfunnstopper den siste uken.

"For meg er dette en ordbruk om mennesker, fra kjendiser og folk i ansvarsfulle toppstillinger, som er fullstendig uakseptabel. Dette er karakteristikker av medmennesker som bidrar til ytterligere stigmatisering av en gruppe som har det vanskelig nok fra før og som ikke har noen mulighet til å forsvare seg. Ikke minst det siste bør få noen hver til å tenke seg om når mikrofonene kommer", skriver Vorland.

Diskusjon

Vorland er innforstått med at drap utført av psykiatriske pasienter vil føre til diskusjon om psykiatrien, og han ønsker en slik diskusjon velkommen.

- Det er riktig at vi diskuterer psykiatrien for å se om noe kunne ha vært gjort annerledes. Men derfra til å stigmatisere en hel gruppe, blir feil.

Jeg synes det er helt riktig det helseminister Bjarne-Håkon Hanssen har gjort, nemlig å sette ned en gruppe som skal se på problematikken rundt drap begått av psykiatriske pasienter. Min holdning er imidlertid at vi ikke kan internere en hel gruppe mennesker. Da vil mange bli internert, som aldri hadde kommet til å gjøre noe galt, sier Vorland.

Negativt bidrag

Vorland kritiserer også media for å gi negative bidrag til folks oppfatning av psykisk syke personer.

"Media bidrar på sin side gjennom bruk av tabloide virkemidler. Overskriftene blir kjempestore. Jeg kan ikke skjønne at en slik debattform tjener noen hensikt. Risikoen for at vi får løsninger svært få ønsker og som i alle fall ikke tjener de menneskene det er snakk om, er høy", skriver Vorland blant annet.

Vorland har fått noen negative reaksjoner etter at fredagsbrevet ble publisert. Det er kommet støtteerklæringer til Truls Fyhns kritikk av psykiatrien. De fleste reaksjonene har imidlertid vært positive, ifølge Lars Vorland.