Til NRK Nordland sier Arne O. Holm, redaktør i High North News, at flere av politikerne på Nordlandsbenken de neste årene vil kunne ha problemer med å markere seg.

Han begrunner utsagnet med at sju av ni representanter ikke har rikspolitisk erfaring fra tidligere.

– De kommer inn i relativt massive stortingsgrupper blant andre folk, og er skårunger. De vil kunne ha problemer med å markere seg, sier Holm til NRK.

Av de ni innvalgte fra Nordland er det kun Eirik Sivertsen (Ap) og Margunn Ebbesen (H) som har rikspolitisk erfaring fra før.

– For mange tar det faktisk fire år å finne plassen som gjør at man klarer markere seg. Noen av disse kommer vi kanskje ikke til å merke noe til i det hele tatt, mener High North News-redaktøren.

Saltdalingen Jan Arild Ellingsen (Frp) takker for seg etter å ha vært på tinget siden 2001, og han kommer med flere råd til de nye representantene.

– Den store testen for både nykommere og gamle travere er rett og slett hva slags påvirkning man har i egen organisasjon. Desto sterkere du står der, desto større er sjansen for suksess. Så vil jeg anbefale å finne en mentor i den samme stortingsgruppa som man selv er en del av. En person man har tillit til og ser har vært flink til å lykkes i sine strategier, sier han til NRK.

Dette er den nye Nordlandsbenken

Eirik Sivertsen (Ap)

Margunn Ebbesen (H)

Willfred Nordlund (Sp)

Kjell-Børge Freiberg (Frp)

Åsunn Lyngedal (Ap)

Jonny Finstad (H)

Siv Mossleth (Sp)

Hanne Dyveke Søttar (Frp)

Mona Fagerås (SV)