AN presiserer og beklager.

Nordlandssykehuset opplyser om at en vevsprøve tatt fra livmorhalsen til en kvinne i 2013 viste kreftforandringer.

Kvinnen hadde tidligere rutinemessig tatt celleprøver fra livmorhalsen i 2007, 2010 og 2012. Disse var besvart som normale.

- Feiltolket

- Når man gikk tilbake og så på disse celleprøvene på nytt i 2013, så man at disse var feiltolket og likevel viste celleforandringer som tydet på kreft under utvikling, skriver Nordlandssykehuset i en pressemelding.

Hadde prøvene vært besvart riktig i første omgang, kunne kvinnen sannsynligvis vært behandlet med et mindre omfattende kirurgisk inngrep og unngått cellegift og strålebehandling, heter det videre i pressemeldingen.

Saken er nå til behandling i Norsk pasientskadeerstatning.

Flere tilfeller

Sykehuset har også funnet at samme feilvurdering er gjort i noen andre tilfeller, og har gjort store faglige og organisatoriske endringer i enheten som vurderer disse prøvene, heter det i pressemeldingen.

Det er systematisk arbeidet med å øke kompetansen på å vurdere slike prøver, rutinene for hvordan prøver «dobbeltkontrolleres» er endret.

Det er etablert prosedyrer for systematisk å melde slike og mindre alvorlige avvik i foretakets avvikssystem og derigjennom til Kunnskapssenteret. Registrerte avvik blir gjennomgått og brukes systematisk i opplæringen for at man skal lære av de feilvurderinger som er gjøres og redusere risikoen for at samme feilvurdering skal bli gjort på nytt, skriver Nordlandssykehusert i pressemeldingen.

- Alvorlig

På forespørsel fra politiet, anbefalte Fylkesmannen i Nordland å starte etterforskning av Nordlandssykehuset.

Det bekrefter fylkeslege Jan-Petter Lea overfor an.no:

- Det sier litt om alvorlighetsgraden, sier fylkeslegen.

Parallelt foregår det to tilsynssaker mot Nordlandssykehuset hos Fylkesmannen i Nordland.

Etterforskes av politiet

I desember 2013 mottok Salten politidisktrikt to anmeldelser av Nordlandssykehuset i Bodø.

– Ja, jeg kan bekrefte at Salten politidistrikt har innledet etterforskning mot Nordlandssykehuset basert på to anmeldelser, forteller politiadvokat Øyvind Rengård.

Rettet mot sykehuset

Et etterforskningsteam har jobbet siden slutten av januar med å innhente opplysninger, pasientjournaler og avhøre vitner.

– Etterforskningen som pågår er rettet mot sykehuset, ikke enkeltpersoner, understreker Rengård og antar at utredningen vil avsluttes om en måneds tid.

Avventer politiets konklusjoner

Fylkesmannen i Nordland og Salten politidistrikts etterforskninger foregår parallelt, men Fylkesmannen avventer politiets konklusjoner før de fatter eget vedtak.

Skulle etterforskningen resulterer i en påtalebegjæring for brudd på Helsepersonelloven, kan Nordlandssykehuset bli idømt en såkalt foretaksstraff og bøtelagt.

Nordlandssykehuset har innkalt til pressekonferanse fredag.

an.no kommer med mer om saken.