Gå til sidens hovedinnhold

Vil legge ned 14 tjenestesteder

Artikkelen er over 4 år gammel

I oktober la politimester i Nordland, Tone Vangen, fram et forslag om å redusere antall tjenestesteder i Nordland fra 34 til 19.

LES MER: Vil kutte 15 tjenestesteder i Nordland

I Salten ble det foreslått å kutte lensmannskontorene i Gildeskål, Rødøy, Steigen, Tysfjord og Saltdal og Beiarn.

21 tjenestesteder

Torsdag ble det reviderte forslaget fra politimesteren presentert etter å ha vært ute på høring. Politimesteren anbefaler 21 tjenestesteder i Nordland.

For Salten er det anbefalt å ha tjenestesteder på Innhavet, Fauske, Bodø, Værøy, Røst og Ørnes.

Den totale lista over anbefalte tjenestesteder ser slik ut: Leknes, Svolvær, Sortland, Øksnes, Andøy, Evenes, Narvik, Innhavet, Fauske, Bodø, Værøy, Røst, Ørnes, Onøy, Nesna, Mo, Mosjøen, Sandnessjøen, Herøy, Vega og Brønnøysund.

- Kjøretidsberegninger tilsier at 90,6 prosent av befolknigen kan kjøre til nærmeste tjenested innen 45 min kjøretid, skriver Vangen i tilrådningen.

Hun anbefaler elleve tjenesteenheter i Nordland. Enhetslederne stedsplasseres her: Leknes, Svolvær, Sortland, Narvik, Fauske, Bodø, Ørnes, Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Nordland får ytterligere to tjenestesteder og to tjenesteenheter sammenlignet med forslaget som har vært ute på høring.

Disse kontorene kuttes: Ballangen, Bø i Vesterålen, Tjelsund og Skånland, Gildeskål, Grane og Hattfjelldal, Hadsel, Hemnes, Nesna, Lødingen, Rødøy, Steigen, Saltdal og Beiarn, Sømna og Tysfjord.

Kuttes

Anbefalingen betyr at lensmannskontorene i Gildeskål, Steigen, Rødøy, Tysfjord og Saltdal og Beiarn kuttes.

Tysfjord kommune skal omfattes av Ofoten politistasjonsdistrikt med tjenestested i Narvik. Indre Salten lensmannsdistrikt omfatter kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn med tjenestesteder på Fauske og på Innhavet.

Bodø politistasjonsdistrikt omfatter kommunene Bodø, Værøy og Røst. Det vil være tjenestested i alle tre kommunene, og enhetslederen plasseres i Bodø.

Ytre Salten lensmannsdistrikt omfatter kommunene Gildeskål, Meløy og Rødøy, med tjenestested på Ørnes.

- Når det gjelder Tysfjord skal kommunen gå inn i Ofoten politistasjonsdistrikt, men vi har en avtale om at vi lager en ordning der polititjenestene på vestsiden løses fra Innhavet fram til den nye ordningen er på plass, sier politimester Tone Vangen til Avisa Nordland.

Nye distrikt

Det nye Indre Salten lensmannsdistrikt omfatter Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn. Tjenestesteder blir Fauske og Innhavet. Bodø politistasjonsdistrikt omfatter Bodø, Værøy og Røst. Ytre Salten lensmannsdistrikt omfatter Gildeskål, Meløy og Rødøy. Tjenestestedet blir Ørnes.

Vangen anbefaler elleve tjenesteenheter i Nordland. Enhetslederne er foreslått stedsplassert her: Leknes, Svolvær, Sortland, Narvik, Fauske, Bodø, Ørnes, Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Har tatt hensyn

Politimester Vangen forteller til AN at de har gått gjennom alt som har kommet inn av høringsuttalelser i saken.

Til sammen kom det inn 46 høringsuttalelser fra berørte kommuner og andre berørte aktører.

- Det har vært stort engasjement, og vi har i stor grad tatt hensyn til høringsuttalelsene, sier Vangen.

Hun forteller at det som har vakt mest engasjement er spørsmålet om inndeling i geografiske driftsenheter. Det skal avgjøres først i 2017.

- Det er ikke en del av dette forslaget, det er noe vi skal forhandle om i etterkant. Det har vært mest delte meninger om dette på Helgeland, mens det har vært mest ro i Salten. Bodø er et naturlig tyngdepunkt, sier hun.

15. januar

Torsdag hadde politidistriktet frist for å sende inn politimesterens innstilling til Politidirektoratet, som har endelig beslutningsmyndighet.

- Beslutningen kommer 15. januar, så nå er det bare å vente på den. Vi kommer til å ta den videre prosessen gradvis, sier Vangen.

- Dette blir satt i verk så fort det lar seg gjøre. Vi håper at hele den nye organisasjonen er i drift i løpet av neste høst, sier politimesteren.

Kommentarer til denne saken