Pleier sparket klient i brystet

Klar tale. Politiadvokat Gøril Lund og advokat Espen Strøm har stått på hver sin side i saken mot 24-åringen. Tiltalte ble frifunnet for det meste i en dom i klartekst. ? Dommen slår fast at også en klient, ikke bare de ansatte, har krav på vern mot fysisk makt, sier Strøm.

Klar tale. Politiadvokat Gøril Lund og advokat Espen Strøm har stått på hver sin side i saken mot 24-åringen. Tiltalte ble frifunnet for det meste i en dom i klartekst. ? Dommen slår fast at også en klient, ikke bare de ansatte, har krav på vern mot fysisk makt, sier Strøm. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Også klienter har krav på vern mot fysiske angrep, fastslår Salten tingrett i en oppsiktsvekkende dom.

DEL

En 24 år gammel psykisk utviklingshemmet mann har stått tiltalt for å ta truet med kniv og vært voldelig mot personalet på ei institusjon i byen.

24-åringen frifinnes for fem av de åtte forholdene og retten er til dels svært kritisk til personalets handlemåte.

Forberedt

Det ligger i omsorgstjenestens natur at enkelte klienter fra tid til annen vil være utagerende og aggressive. Retten finner det noe kunstig og konstruert at en person som er utdannet og ansatt for å håndtere klienter i denne kategorien, skal ha en lovbeskyttelse mot krenking av sin fred når de er i en jobbsituasjon, slår dommerfullmektig Vigleik M. Aas og hans to meddommere fast.

Karatespark

I ett av sammenstøtene stopper en ansatt 24-åringen med et «Krav Maga»-spark i mageregionen.

Retten sier: Kampteknikker bør være forbeholdt rene nødvergehandlinger. På samme måte som helsepersonell har krav på vern mot fysiske angrep, så må personer under omsorg fra helsepersonell kunne ha en berettiget forventning om at de ikke vil bli utsatt for kampteknikker, unntatt i de mest ekstreme tilfeller.

Konsekvens

Salten tingrett slår fast at det var den ansatte som først gjorde et fysisk utfall mot klienten. Når de så havner sammen i basketak, er det en direkte konsekvens av sparket. 24-åringen ble provosert, mener retten.

24-åringen har hatt et tilbud fra Bodø kommune. Tilbudet har vist seg ikke å være tilfredsstillende, mener sakkyndig Steinar Nilsen.

Rettsvern

– Jeg er jublende glad for dommen og ikke minst begrunnelsen, sier forsvarer, advokat Espen Strøm. – Dommen fastslår at også den som ikke har fått med seg altfor mye bagasje, har krav på et rettsvern.

Det ligger i sakens natur at det må brukes makt i enkelte situasjoner. Men å rette et karatespark mot en klient, er å gå for langt, Det går en grense for hva ansatte som har ressurssvake personer i sin omsorg, kan tillate seg, sier Espen Strøm. 24-åringen ble dømt til 30 dagers fengsel.

Straffen gjøres betinget mot at mannen har opphold på den institusjonen han nå er, på et annet sted i landsdelen, i et halvt år.

Artikkeltags