Per Egil Rygg får toppjobben

Per Egil Rygg er utnevnt til generalinspektør for Luftforsvaret.

Per Egil Rygg er utnevnt til generalinspektør for Luftforsvaret. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Brigader Per Egil Rygg ble i statsråd fredag utnevnt til generalmajor og får jobben som generalinspektør for Luftforsvaret (GIL), heter det i en pressemelding fra Luftforsvaret.

- Rygg vurderes som en faglig dyktig, ansvarsbevisst og kreativ offiser, med meget god helhetsoversikt og vurderingsevne. Rygg omtales som en meget god og tydelig leder. Luftforsvaret står midt i en krevende omstilling, og vi mener Rygg er rette person til å lede denne prosessen videre på en god måte, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Rygg tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Lang karriere i Bodø

Brigader Rygg startet sin karriere i Luftforsvaret ved Luftforsvarets flyskole i 1983. Han ble derfra kvalifisert for Euro NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT) i Texas, der han graduerte og mottok fly-vingen i 1985.

Etter bestått eksamen ved Luftkrigsskolen og fullført typeutdanning på F-16 begynte han som F-16 pilot hos 334 skvadron ved Bodø hovedflystasjon i 1987.

I 1996 ble brigader Rygg beordret inn i stilling som skvadronssjef ved 331 og 334 skvadron ved Bodø hovedflystasjon. I 1999 overtok han som sjef for operasjonsgruppen ved samme flystasjon og fortsatte i stillingen til 2002.

I 2002 ble Rygg beordret som Chief Current Ops/Director Ops ved NATOs CAOC 3 (Combined Air Operations Centre 3) på Reitan utenfor Bodø.

I 2005 ble brigader Rygg beordret til NATO hovedkvarteret i Lisboa (Allied Command Operations) hvor han tjenestegjorde som sjef for Command Group Liaison Element og arbeidet hovedsaklig med utfordringer knyttet til NATO Response Force.

Sjef 132 Luftving

Brigader Rygg ble utnevnt til sjef for 132 Luftving ved Bodø hovedflystasjon i august 2007. Som luftvingsjef hadde han blant annet ansvaret for NATOs stående jagerflyberedskap (Quick Reaction Alert) i nord/Bodø, samt styrkeoppbygging til NATOs Baltic Air Policing-oppdrag med QRA i Islandsk luftrom i deler av 2011.

Under hans periode som luftvingsjef hadde han også ansvaret for styrkeoppbygging, deployering og understøtting av det norske F-16 bidraget til NATOs operasjon Unified Protector i Libya 2011.

I perioden som luftvingsjef hadde brigader Rygg hovedansvaret med utviklingen av Cross Border Training, et treningssamarbeid mellom det norske, svenske og finske luftforsvar, nå organisert under NORDEFCO-paraplyen.

Kebnekaise-ulykken

Brigader Rygg tiltrådte sin nåværende stilling som sjef for Luftoperativt inspektorat (LOI) 1. august 2012. Som sjef LOI har han hatt ansvar for operativ implementering av nye systemer og kapasiteter i Luftforsvaret.

Brigader Rygg ble også beordret til å lede den norske delen av havarikommisjonen i forbindelse med Kebnekaiseulykken i mars 2012.

Per Egil Rygg ble uteksaminert fra Forsvarets stabsskole II i 2000, og fra Forsvarets høgskole sjefskurs i 2004. Han ble utnevnt til brigader i 2007.

Artikkeltags