– Jeg registrerer kritikken fra deler av næringslivet i Vågan, men har ingen problemer med å stå rakrygget fram og forsvare vedtaket som to tredjedeler av kommunestyret stiller seg bak, sier Vågan-ordføreren. Bjørnstad mener utspillet fra Direktoratet for naturforvaltning har mange feil og mangler og kritiserer store deler av prosessen som er ment å føre Lofoten inn på UNESCOs verdensarvliste.

– Vis måtehold.

– Dette er et stjerneeksempel på statssektorisert styring og når venstre hand ikke vet hva den høyre gjør. Utspillet kommer fra Miljøverndepartementet via direktoratet, men viktige departement som olje og energi og fiskeri, aner ikke noe om dette. Jeg var i møte med fiskeriministerens politiske rådgiver Jorill Andreassen for noen dager siden. Hun var helt ukjent med dette, sier Bjørnstad.

I lørdagens utgave av Avisa Nordland sier seksjonssjef Olav Nord-Varhaug i Direktoratet for naturforvaltning at Vågan godt kan stå utenfor når og om det blir søkt på vegne av Lofoten.

– Dette viser med all tydelighet at DN velger å kjøre sitt løp helt ut mens regionsamarbeidet faktisk er bygd opp på at kommunene skal være enige.

Vågan-ordføreren maner til måtehold og vil ikke overdrive betydningen av å komme inn i det eksklusive selskap.

Urimelige frister.

– Det blir patetisk når direktoratet i sin utredning skriver at dette er på linje med Nobel fredspris og OL, nærmest fnyser Hugo Bjørnstad.

Han legger til at det er satt urimelige tidsfrister. Vågan kommune fikk frist til 17. juni med å gi en politisk behandlet tilbakemelding. Problemet var at kommunestyret ikke hadde møte før den 21.

– Men vil ikke en slik uforpliktende utredning kunne synliggjøre verdiene vi har i Lofoten?

– Jeg tror vi i Lofoten er meget godt i stand til å kunne synliggjøre våre behov. Jeg synes det er pussig at ingen retter ryggen og stiller kritiske spørsmål. dette er ikke en sort-hvitt situasjon. Selv mener jeg dette må utredes bedre før man ber kommunene ta stilling til saken.

– Så de øvrige kommunen er ukritiske?

– Jeg har full respekt for andre kommuners politiske vedtak og snakker kun på vegne av min egen.

Sterkere vern.

Hugo Bjørnstad synes det er betenkelig at reiselivsnæringen med Destinasjon Lofoten i spissen kritiserer Vågan kommunes vedtak i verdensarvsaken.

– Dersom vi får et sterkere vern og naturpark, for det vil det bli, hva vil da skje med helikopterturene og sea raftingen DL-sjef Trygve Steen er veldig for, spør ordføreren i Vågan som mener han allerede har svaret.