Økokrim la ned påstand i Salten tingrett om fem års fengsel for økonomidirektør Børre Simonsen, fire års fengsel for fergedirektør Gunn Fosse og tre års fengsel på de tre andre.

Børre Simonsen ble i Salten tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder. Ti måneder ble gjort betinget. Nå skal lagmannsretten avgjøre om han skal sone lengre eller kortere enn ett år og åtte måneder.

Gunn Fosse ble også dømt til fengsel i to år og seks måneder, derav ett år og fire måneder ubetinget. Hvis dommen fra tingretten ikke blir endret må hun sone ett år og to måneder.

Tidligere økonomisjef Jan Thygesen ble dømt til fengsel i ni måneder, der seks måneder ble gjort betinget. Han anket umiddelbart da dommen kom, men kan risikere lengre straff en de tre månedene tingretten mener han skal sone i fengsel.

Tidligere økonomidirektør Stig Nerdal anket ikke, men det gjorde Økokrim og fikk medhold. Nerdal ble dømt til fengsel i to år og seks måneder, hvor ett år og åtte måneder ble gjort betinget. Nerdal var innstilt på å sone ti måneder i fengsel for å bli ferdig med saken. Nå kan også han få forlenget straff.

Tidligere toppsjef i selskapet Bjørn Øverås ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder. Den strengeste straffen. Men to år og fire måneder ble gjort betinget. Øverås anket ikke, det gjorde heller ikke Økokrim. Han må dermed sone ett år og to måneder.