Ønsker å kjøpe skole for bare én krone

Selges? Skutvik skole kan bli omgjort til Montessorriskole fra neste høst.

Selges? Skutvik skole kan bli omgjort til Montessorriskole fra neste høst.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Hamarøy kommune er bedt om å selge Skutvik skole for bare én krone.

DEL

Det er Hamarøy Montessorriforening som står bak søknaden. Etter at politikerne for en tid tilbake vedtok å redusere Skutvik skole til en ren barneskole fra høsten av, har det blitt dannet Montessoriforening på stedet.

Den arbeider for å få etablert Montesorriskole for 1. til 10. klasse på Skutvik fra neste høst. Søknaden om å få kjøpe skolen med inventar for et symbolsk beløp er sendt med forbehold om at Utdanningsdirektoratet godkjenner søknaden om Montessorriskole. Det er ventet svar på søknaden i neste måned. Dersom Hamarøy kommune sier ja til å selge bygningsmassen for én krone, er Montessorriforeningen villig til å gi kommunen gjenkjøpsrett til bygget for samme beløp. – Ved overdragelsen vil Hamarøy Montessorriforening overta alle utgiftene i bygget, med unntak av utgifter til grendehusdelen, framgår det av søknaden. Ordfører Rolf Steffensen sier i en kommentar til AN at det er altfor tidlig å ta stilling til søknaden. – Aller først må det avklares om planene om å etablere Montesorriskole på Skutvik, blir godkjent. Dessuten må vi ta hensyn til det faktum at Hamarøy kommune i dag selv driver skole på Skutvik for 1. til 3. klassetrinn. Søknaden reiser mange spørsmål og utfordringer, konkluderer ordføreren.

Artikkeltags