- Vi er i ferd med å etableres i Tromsø. Selv om vi ennå er i startfasen prøver vi nå å etablere flere såkalte "divisions" i forskjellige norske byer, sier Lena Andreassen, nasjonal talsperson for Norwegian Defence League (NDL) til iTromsø.

Ifølge iTromsø skal et avtroppende befal i Heimvernet være sentral i den nye NDL-avdelingen i Tromsø.

Forbilde i England

NDLs store forbilde er EDL, English Defence League, som har vokst seg store i England, og som også har arrangert større demonstrasjoner. Norske medier har tidligere rapportert at også nordmenn har vært med på disse demonstrasjonene.

Etableringen i Norge er noe PST har signalisert at de følger nøye med på.

Nynazisme

Den anti-islamistiske bevegelsen er omstridt fordi den har tiltrukket seg nynazister og andre høyreekstreme.

NDL tar selv avstand fra dette.

- Vi kjemper mot militant og radikal islam, men også høyreekstremisme. I månedsvis har vi jobbet med å kaste ut høyreekstreme som hadde kuppet deler av NDL, sier Lena Andreassen til iTromsø.