Ulykken skjedde 2,8 kilometer inne i den 7,6 kilometer lange Svartistunnelen ved 01.30-tiden. Den unge føreren, som var alene i bilen, døde momentant da personbilen traff fjellveggen.

– Ambulanser og redningsmannskap fra Glomfjord kom raskt til stedet, men bilføreren var da allerede død, opplyser lensmann John Kristian Thoresen til Avisa Nordland.

Uviss årsak. Vitner har fortalt i politiavhør at de ble forbikjørt av bilføreren, som var på tur sørover, like før ulykken skjedde. De var også de første som kom til ulykkesstedet, og fikk varslet via nødtelefon i tunnelen.

– Av uviss årsak skar bilen ut til høyre og traff fjellveggen. Ulykkeskommisjonen til Statens vegvesen kom til åstedet ved 05-tiden og avsluttet sitt arbeid inne i tunnelen på morgenen. De vil nå undersøke kjøretøyet nærmere, forteller Thoresen.

Politiet brukte store deler av gårsdagen til avhør av vitner og til å identifisere den omkomne.

Bildeler var spredt 200 meter fra selve ulykkesstedet, og det omfattende oppryddingsarbeidet gjorde at riksvei 17 var stengt i sju timer etter ulykken. Morgentrafikken sørfra ble omdirigert med ferje fra Vassdalsvik til Ørnes.

Har advart. Erfarne yrkessjåfører har lenge advart mot Svartistunnelen.

– Denne strekningen er livsfarlig for dem som ikke er kjent i området, sier langtransportsjåfør Svenn Johnsen til Avisa Nordland.

Han kjører gjennom tunnelen daglig og opplever stadig biler som kommer kjørende midt på veien.

– Tunnelen er dårlig opplyst fordi lampene er skitne og svake, sier Johnsen.

– I tillegg er kantmerkingen så dårlig at du knapt ser den fra en personbil.

På toppen av det hele ligger det sand og jord på siden av veibanen.

– Kommer du utenfor asfalten går du rett i fjellveggen, det er nesten garantert, mener Johnsen.

Han har flere ganger tatt opp saken med Vegvesenet, senest i forrige uke. Men så langt har det ikke skjedd noe som helst.

– Det må vel en dødsulykke til som vanlig, sier Johnsen.

Farlig fort. Han har også gjort myndighetene oppmerksomme på at tunnelen ofte brukes som fartsstrekning og at det tidvis kjører voldsomt fort der.

– Politiet burde kontrollere tunnelen oftere, mener Johnsen.

Han er også bekymret over at det kommer syklister gjennom tunnelen, selv om dette er forbudt.

– Forbudet er for dårlig skiltet. Folk skjønner ikke at de må ta ferja rundt, sier Johnsen.

Etter ulykken i går var det også mangelfull skilting i forkant, slik at mange kom nesten helt fram til tunnelen før de ble klar over at den var stengt.

Dermed måtte de snu og kjøre tilbake for å ta ferja rundt området.

– Farlig vei, mener yrkessjåfører.