Gå til sidens hovedinnhold

Nyttårstale på direkten

Artikkelen er over 14 år gammel

Istedenfor at biskopen deler sine tanker med en engere krets av spesielt inviterte, gjør Tor B. Jørgensen noe helt nytt i år.

I morgen er det åpent møte i menighetssalen.

Det er tradisjon at biskopen i sin nyttårstale gjør opp status for året som er gått, og trekker opp noen linjer for kirkens prioriteringer og arbeid framover. Forholdet mellom kirke og samfunn blir også kommentert i biskopens "programerklæring".

Åpenhet. Tidligere har biskopens nyttårstale vært holdt i bispegården 1. nyttårsdag, og bare med inviterte gjester til stede. I år er et ny biskop, med en ny vri. Etter gudstjenesten i Bodø domkirke i morgen, blir det under menighetskaffen etterpå at Tor B. Jørgensen holder sin første nyttårstale som biskop.

– Dette er et eksperiment. 1. nyttårsdag har vist seg å være en vanskelig dag å samle folk på. Første søndag i det nye året egner seg bedre.

I tillegg er kirkekaffen i menighetssalen åpen for alle, og man trenger ikke invitasjon for å komme og høre biskopens nyttårstale, understreker Jørgensen.

Diskusjon. I nyttårstalen kommer biskopen blant annet til å kommentere et av fjorårets mest brennbare tema i Den norske kirke: homofilisaken. Biskopen vil reflektere rundt hvordan han har opplevd striden, og er forberedt på at det kan komme motforestillinger. Det blir i så fall første gang det er mulighet til åpen og umiddelbar debatt rundt biskopens nyttårstale.

– Som biskop ønsker jeg en åpen og direkte kommunikasjon. Da må jeg også tåle spørsmål på direkten; der og da. Her kan biskopen få tydelige motforestillinger, og det må jeg som biskop tåle, sier Tor B. Jørgensen.

Unge. Sør-Hålogaland bispedømmeråd ønsker fokus på de unge under mottoet "Ung i Vårherres verden", og dette vil også gjenspeiles i biskopens nyttårstale. Biskopen vil trekke perspektiver 25 år tilbake i tid, og reflektere rundt hvor dagens ungdom muligens har det 25 år fram i tiden, og om de som er "oldiser" om 25 år vil oppleve at vi har fått et bedre omsorgssamfunn. Mer jordnære tema som trafikkulykker og miljø kommer biskopen også innom.

Uroen i spenningsfeltet mellom kirke og samfunn vil også bli et tema.,