Nyttårstale på direkten

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Istedenfor at biskopen deler sine tanker med en engere krets av spesielt inviterte, gjør Tor B. Jørgensen noe helt nytt i år.

DEL

I morgen er det åpent møte i menighetssalen.

Det er tradisjon at biskopen i sin nyttårstale gjør opp status for året som er gått, og trekker opp noen linjer for kirkens prioriteringer og arbeid framover. Forholdet mellom kirke og samfunn blir også kommentert i biskopens "programerklæring".

Åpenhet. Tidligere har biskopens nyttårstale vært holdt i bispegården 1. nyttårsdag, og bare med inviterte gjester til stede. I år er et ny biskop, med en ny vri. Etter gudstjenesten i Bodø domkirke i morgen, blir det under menighetskaffen etterpå at Tor B. Jørgensen holder sin første nyttårstale som biskop.

– Dette er et eksperiment. 1. nyttårsdag har vist seg å være en vanskelig dag å samle folk på. Første søndag i det nye året egner seg bedre.

I tillegg er kirkekaffen i menighetssalen åpen for alle, og man trenger ikke invitasjon for å komme og høre biskopens nyttårstale, understreker Jørgensen.

Diskusjon. I nyttårstalen kommer biskopen blant annet til å kommentere et av fjorårets mest brennbare tema i Den norske kirke: homofilisaken. Biskopen vil reflektere rundt hvordan han har opplevd striden, og er forberedt på at det kan komme motforestillinger. Det blir i så fall første gang det er mulighet til åpen og umiddelbar debatt rundt biskopens nyttårstale.

– Som biskop ønsker jeg en åpen og direkte kommunikasjon. Da må jeg også tåle spørsmål på direkten; der og da. Her kan biskopen få tydelige motforestillinger, og det må jeg som biskop tåle, sier Tor B. Jørgensen.

Unge. Sør-Hålogaland bispedømmeråd ønsker fokus på de unge under mottoet "Ung i Vårherres verden", og dette vil også gjenspeiles i biskopens nyttårstale. Biskopen vil trekke perspektiver 25 år tilbake i tid, og reflektere rundt hvor dagens ungdom muligens har det 25 år fram i tiden, og om de som er "oldiser" om 25 år vil oppleve at vi har fått et bedre omsorgssamfunn. Mer jordnære tema som trafikkulykker og miljø kommer biskopen også innom.

Uroen i spenningsfeltet mellom kirke og samfunn vil også bli et tema.,

Artikkeltags