Gå til sidens hovedinnhold

Nytt milliontap for Aspmyra Næringsbygg

Artikkelen er over 17 år gammel

I løpet av de to siste årene har Aspmyra Næringsbygg på Aspmyra gått med 20 millioner i underskudd.

Det er ingen tvil om at næringsdelen på Nye Aspmyra stadion ble redningen for Bodø/Glimt. Kjell Lorentsen alene sørget for at prosjektet ble realisert med et lån på 10 millioner til sluttfinansiering. Men investeringene har så langt kastet lite av seg. For i 2002 måtte selskapet bokføre 15 millioner i underskudd ,og i fjor ble det knappe fem millioner i minus. Styrelederen er imidlertid optimist og tror at selskapet vil for første gang gå i overskudd i år.

– Vi var forberedt på at også 2003 ville gi røde tall. Men resultatmessig ser det bra ut i år, og vi ligger an til å gå i pluss, sier han.

Revisor. Aspmyra Næringsbygg sliter med ei gjeld på 95 millioner kroner. Egenkapitalen er kraftig redusert og var ved utgangen av fjoråret på 4,2 millioner kroner. I tillegg til det negative resultatet har revisor Reidar Andersen både i revisjonsberetningen for 2002 og 2003 tatt til ordet for at eiendelene burde vært nedskrevet med 10 millioner kroner. Det vil i så fall bety en tilsvarende reduksjon av egenkapitalen og gitt eierne en negativ egenkapital på seks millioner kroner.

– Vi er mer optimistisk enn Reidar Andersen og tror at den negative utviklingen vil snu, sier Kjell Lorentsen.

På sikt forventer investorene i næringsbygget en avkastning på sju prosent.

Leieinntekter. Næringsarealene på Aspmyra ga eierne 8,3 millioner kroner i inntekter i fjor.

I 2002 ettergav Aspmyra Næringsbygg en gjeld til Bodø/Glimt-selskapene Aspmyra Eiendomsutvikling AS, Bodø/Glimt og Anleggsutvikling med til sammen 9,1 millioner kroner. I fjor bokførte selskapet et tap på 2,5 millioner på fordringer. Det meste skriver seg fra Medina-selskapene, som gikk konkurs tidligere i år. Men selv uten dette tapet ville selskapet gått med underskudd i fjor.

Aktører i eiendomsbransjen i Bodø mener at prisingen av aksjene i Aspmyra Næringsbygg til rundt 36 millioner kroner er for høy og at selskapet burde vært nedskrevet ikke bare med 10 millioner, slik revisor ønsker, men kanskje opp mot 20 millioner kroner.


Eierne. Kjell Lorentsen eier 48 prosent av Aspmyra Næringsbygg. I tillegg eier hans kompanjong i Gigante, Bjørnar Storholm, 3,59 prosent. De to Gigante-eierne kontrollerer derfor over 50 prosent av selskapet.

Nordlandsbanken eier 16,39 prosent, Byggmester Gunvald Johansen 15,57 prosent, Alf. Nilsson Eiendom 8,20 prosent og Ringnes 8,20 prosent.

Selskapet har ei gjeld i Nordlandsbanken på nesten 82,5 millioner kroner, til Gigante på 7 millioner kroner og til Byggmester Gunvald Johansen på 3,5 millioner kroner inklusive leverandørgjeld. Den pantstilte gjelda er på 83 millioner kroner.

I regnskapet for 2003 har selskapet bokførte verdier på 99 millioner kroner. 90 av disse er forretningsbygget, tribunene utgjør fem millioner og tomter for 3,7 millioner. Det siste har sammenheng med at bygget i sør er fundamentert for påbygg av en etasje til. Men i følge revisor burde verdiene nedskrives til i underkant av 90 millioner kroner.