Det fastslår direktør Filip Mikkelsen ved Árran lulesamiske senter på Drag etter at det nylig er begått tilsvarende hærverk på et skilt ved E6 i Tysfjord som viser vei til Árran.

Filip Mikkelsen er ikke i tvil om at hærverket er inspirert av overmalingen av det norsk/samiske skiltet ved innkjøringen til Bodø.

- Når en snøball først begynner å rulle får det gjerne følger som dette. At det skjer i Tysfjord er kanskje ikke så overraskende etter debatten og hendelsen i Bodø, mener han.

Pøbelferd

Tidligere har det blitt skutt hull gjennom Árran-skilt på Drag.

- Dette ligger mange, mange år tilbake i tid. Når vi får nye hendelser viser det at det fortsatt finnes en del pøbler rundt omkring, for dette er pøbelferd, ikke noe annet, sier Mikkelsen.

Skaper konflikter

- Utelukker du at det kan ligge rasistiske motiver bak hærverket?

- Det er vanskelig å si, men ting som dette bør uansett ikke forekomme i vårt område. Når det likevel skjer, kan det skyldes at det fra enkelte hold til stadighet blir påpekt at det er konflikter mellom nordmenn og samer i Nord-Salten, slik det er blitt gjort gjennom forsoningsprosjektet til kirken. Det er klart at noen tror på det og da spesielt samer som har levd i underlegenhet i mange generasjoner. Forsoning er det stikk motsatte, mener Filip Mikkelsen.

Kommunikasjon

Han henviser også til en sak fra Stortinget nylig.

- Der uttalte en Ap-politiker at man kan risikere å få både samer og funksjonshemmede i vandrehallen. Slik kommunikasjon, og da spesielt fra myndighetspersoner, bør ikke forekomme. Dersom de fokuserer på motsetning mellom samer og nordmenn kan det skape større konflikter. Det er langt bedre at det kommuniseres ut at vi er to folk som lever sammen på en positiv måte. Det har vi lyktes med i Tysfjord. Jeg tror det er få steder i landet der det samhandles så godt på tvers av etniske relasjoner som i Drag-samfunnet, mener Mikkelsen.

Ordfører Rolf Steffensen i Hamarøy ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Filip Mikkelsen.