De nye førerkortreglene skaper hodebry både for trafikklærere, bilister og dem som skal kontrollere.

Norge er underlagt EØS-direktivet og må pent følge det som kommer fra EU av nye regler og forskrifter.

- Det spørsmålet vi får oftest er hva folk kan kjøre av henger og last. Det de fleste bommer på er 3,5 tonns-regelen. Med vanlig B-førerkort må ikke bil og hengerens tillatte totalvekt veie over 3500 kilo. Det betyr jo tyngre bil man har, desto mindre kan man ha på slep, sier trafikklærerne Bjørnar Jakobsen og Terje Barkhald.

Har man derimot BE (bil og henger) er det den faktiske vekt på ekvipasjen som teller. Begrenset opp til 3500 kg på bil og 3500 kg på henger.

Bobilene

- Vi får også henvendelser fra folk som i godt voksen alder har kjøpt seg bobil. Men har de ikke passet på å fornøye førerkortet (C1) kan de ikke kjøre bil over 3500 kg. Resultatet er at de må avlegge ny førerprøve for å kunne kjøre bil opp til 7500 kg. Mange blir forbannet, sier Jakobsen.

Veiskillet for nye førerkort kom 19. januar i år. Fordelen er at ingen ting har tilbakevirkende kraft.

- Du kan faktisk, med gammelt B-førerkort, kjøre traktor på 50 tonn med henger som går i 80 kilometer i timen, sier trafikklærerne på Fauske.

Mange regler

Paradoksene står i kø med mindre du har fulgt med i timen, har god råd og tid til å skaffe deg flere bokstaver på førerkortet.

Nye klasser som B 96 (samlet tillatt totalvekt på bil og henger 4250 kg), lastsikringskurs og opplæring med og uten førerprøve, skaper enda mer virvar for både dem som skal kjøre og kontrollere.

- Jeg har møtt politifolk som har vært usikre på hva man egentlig har lov til når det gjelder hengerredskap, sier Terje Barkhald.

Risikerer bot

Kjøreskolen anbefaler imidlertid Statens vegvesen sine nettsider dersom man er i tvil. For ansvaret hviler uansett på den som sitter bak rattet.

Forelegget kan fort komme opp i samme beløp som det å ta et nytt førerkort.

- På nettstedet er det også en tilhengerkalkulator som er svært nyttig, sier Bjørnar Jakobsen.

Også for MC-førere er regelverket blitt enda mer rigid. En ny klasse A2 (mellomvekt) er kommet til. Etter to år går klassen over til tung mc dersom du tar et kurs på kjøreskolen, men du slipper ny førerprøve.

Traktor

På de nye B-førerkortene er også traktor tatt bort. Vil du kjøre traktor må du ta BE som gir deg lov til å kjøre traktor opp til 25 tonn og maks 40 km/t. Unntaket er dersom du har førerkort eldre enn 2005.

Er du fortsatt usikker? Kontakt nærmeste kjøreskole eller trafikkstasjon!