De er eldgamle de 10 kokegroper og 12 stolpehullene, som denne uka ble funnet i skråningen mellom høvdinghuset og mottaksanlegget.

– Vi regnet med å finne noe her, men vi ante ikke omfanget, sier fylkesarkeolog Lars Erik Narmo fra Nordland fylkeskommune.

Omfanget av de nye funnene overrasker også museumsdirektør Geir Are Johansen.

– Vi kan nå slå fast at Borg var et hellig sted også i tidlig norrøn tid, sier han, og vet ikke helt hvordan museet skal håndtere de nye funnene.

For funnene ligger nøyaktig der Vikingmuseet Lofotr vil investerer 25 millioner kroner. Planen er å bygge et stort amfi inn i bakken mellom dagens mottaksbygg og høvdinghuset. Prosjektet, som inkluderer nytt atkomstanlegg, parkeringsplasser og dette amfiet, er planlagt ferdig i 2008.

Fylkesarkeologen skal nå skrive en rapport og høyst sannsynlig vil Tromsø Museum starte utgravinger av dette området til våren.

Les mer i Avisa Nordland i morgen.