Elisabeth Thielemann (29) blir den første rektoren ved den nye katolske skolen i Bodø, som starter virksomheten sin til høsten. Foreløpig er det en skole uten elever og uten andre ansatte enn rektor.

– Vi skal vektlegge den gode atmosfære og det personlige forhold mellom elever og lærere ved vår skole. Miljøet blir viktig. Elevene skal føle trygghet og stolthet, sier Elisabeth Thielemann.

I går var hun i Bodø for å være med på alt forberedelsesarbeidet som skal til når man skal starte en skole utenfor det vanlige skolesystemet. Til å begynne med blir skolen for 1. til 3. klasse, med mellom 20 og 30 elever, og det vil koste foreldrene om lag 500 kroner måneden for hvert barn som er elev der.

Ikke bare katolikker.

Forberedelsene til å starte katolsk skole i Bodø har pågått i mange år. Det var først i sommer, da den tyske katolske organisasjonen Bonifatius Werk bestemte seg for å gå inn og støtte skolen økonomisk med to millioner kroner, at det kom fart i sakene. Pengene skal brukes til å ruste opp den gamle "Barnevennen" like ved St. Eysteins kirke, som har vært mye brukt til barne- og ungdomsarbeid tidligere.

– St. Eysteins skole blir en skole åpen for alle, drevet etter Friskoleloven og med vanlig skoleopplegg etter L97 unntatt i kristendomsfaget. I stedet for KRL blir det et opplegg katolske skoler følger i Norge, der det er vekt på kirkens liturgiske handlinger. Alle elevene deltar i denne undervisningen uansett om de er katolikker eller ikke, og det er ikke noen reservasjonsmulighet.

– Jeg tror ikke vår skole kommer til å skille seg så mye ut fra vanlig skole. Vi kommer nok til å starte dagen med en samlingsstund, der det blir en sang og en bønn. Men ellers skal det bli en hyggelig liten skole med en avslappet tone. sier Thielemann.

Ved de andre tre katolske skolene i landet er det atskillige elever som ikke er katolikker.

To-tre lærere.

Den nye rektoren på den nye skolen kommer fra jobb som lærer ved St Paul skole i Bergen, og hun har lærerutdanning pluss diverse tillegg fra lærerhøgskolen på Hamar. Musikk, barne- og ungdomsarbeid, og særlig leirvirksomhet, har vært sentrale aktiviteter for henne.

– Med det tilfanget av småskolebarn som vi regner med å få til å begynne med, er det behov for to eller tre lærere til som skal ansettes nå. Særlig er det viktig å få tak i en med førskolelærerutdanning, sier Thielemann.

Og lærerne ved en katolsk skole behøver ikke nødvendigvis være katolikker.

– Men det er jo nødvendig at de er enige i det arbeidet vi driver og måten vi gjør det på, sier hun.