Ifølge en ny undersøkelse som Sentio har utført for Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO), har 53 prosent av studentene bare hatt én seksualpartner det siste året.

18 prosent har ikke hatt sex i det hele tatt, mens bare én prosent har hatt flere enn ti seksualpartnere.

Ytterkanter

I undersøkelsen havner Frp-velgere og Krf-velgere på hver sin ytterkant når det gjelder antallet sexpartnere i løpet av ett år.

Frp-velgerne har flest, mens nesten halvparten av studentene som stemmer KrF (44 prosent) ikke har hatt sex i det hele tatt det siste året.

Det er de rødeste og de blåeste som har flest partnere.

Lite overraskende

Dette synes Fpu-formann Ove Vanebo er lite overraskende.

– Det sier vel bare at Fremskrittspartiet er et parti for velgerne med liberale holdninger, sier han til Universitas.

Flest partnere

Blant studentene er det Frp-velgerne som har hatt flest sexpartnere det siste året.

Bare 13 prosent av dem har ikke hatt sex det siste året, mens hele én av tre Frp-velgere har hatt mer enn to partnere i løpet av året.

– Ikke noe annet enn forventet, sier Vanebo, som legger til at han ville blitt mer overrasket om tallene hadde vært de samme for KrF-velgerne.

Færrest partnere

Men det er de ikke: De som har hatt færrest sexpartnere er KrF-velgerne.

Nesten annenhver KrF-velger (44 prosent) oppgir å ikke ha hatt noen partner det siste året.

Krfu-leder Elisabeth Løland sier til Universitas at hun finner hele undersøkelsen latterlig.

– Jeg har ingen meninger om velgernes seksualliv, sier hun.

Sexologenes dom

Sexolog Siv Gamnes, daglig leder ved Senter for ungdom og seksualitet, kommenterer imidlertid gjerne undersøkelsen, og hun er heller ikke overrasket over tallene.

– Blant Krfs velgere er det mange med kristen moral, som kan være grunnen til at de har færre sexpartnere. Noen vil kanskje vente med sex til ekteskapet, eller de holder seg til én partner, sier Gamnes.

Sexolog Gro Isachsen ved Klinikk Sexologen deler Gamnes sin oppfatning.

– Krf-velgere har tradisjonelt et mer restriktivt syn på antall sexpartnere, sier hun og tilføyer at det i gamle dager var det de radikale som var mest offensive på kjønnsmarkedet.

Generelt mener Gamnes at tallene underbygger en tendens i dagens samfunn:

– Det er like vanlig at unge i denne aldersgruppa har én som 20 sexpartnere. Tallene i undersøkelsen viser at samfunnet er mangfoldig, sier hun. (ANB)