30.august startet Øvelse Nordavind. De 20 norske kampflyene fra Bodø og Ørland og personellet er stasjonert på Banak flystasjon fram til avslutningen 10. september.

I tillegg er flere seksjoner fra luftforsvaret med. F-18. Som en del av øvelsen vil også finske F-18 være i norsk luftrom, uten at disse flyene vil lande. Vanligvis møter nordmennene finnene over svensk jord.

- Det er svært hyggelig og spennende å kunne dra veksler på det nordiske forsvarssamarbeidet ved at finske F-18 er med på øvelsen. Selv om svenske JAS 39 Gripen ikke kunne delta i år, sier major Bjørn Mannsverk.

1997.

Øvelse Nordavind startet i 1997 og ble i en periode gjennomført årlig, men når luftforsvaret nå gjennomfører øvelsen er det første gangen siden 2007.

I år skal de øve i og rundt Banak flystasjon, Halkavarre skytefelt og Finnmarksvidda. Det vil si bruk av luftrommet på dagtid og sen kveldstid, og bruk av skarpe våpen mot mål i Halkavarre skytefelt.

- Det er et utstrakt samarbeid med bakkestyrker under øvelsen. Og Finnmark byr på fantastisk og svært hyggelige og imøtekommende mennesker. Det gir oss gode opplevelser i tillegg til god trening, sier Bjørn Mannsverk.

Åpen dag. I løpet av øvelse vil det også bli arrangert åpen dag, der de norske styrkene viser fram sine våpenplattformer og utstyr.

Mannsverk understreker at øvelsen gir dem en unik mulighet til å planlegge, deployere, etablere, drifte og re-deployere en kampflystyrke på lik linje med det som ville være realistisk i et tenkt utenlandsoppdrag fra en relativ øde flystripe i for eksempel Afghanistan.

Omfang.

- Banak flystasjon er ikke utrustet med materiell og personell til å understøtte kampflyoperasjoner over tid og i omfang. Og følgelig må vi transportere opp nødvendig materiell og personell for å kunne løse oppdraget, sier Bjørn Mannsverk.

Han påpeker at Halkavarre skytefelt er et meget viktig skytefelt for kampfly.

Nærhet.

- Nærheten til Banak forenkler treningen i vesentlig grad, sier han.

Major Bjørn Mannsverk vil fungere som sjef for de norske styrkene under øvelsen, som altså avsluttes 10. september.