Kommunen fikk beskjed om å gjøre undersøkelser for å sikre mot skred, men svarte aldri. To år senere raste veien sammen

Da Norconsult i februar 2017 anbefalte flere undersøkelser i Nitelva for å avklare skredfare, svarte den innhyrte geoteknikeren: «Forhåpentligvis jekker de ned detaljeringsgraden ti hakk».